Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme, Kraft och Tryck

Skapad 2020-01-08 12:24 i Björkvallsskolan Uppsala
Berör värme, tryck och kraft inom fysiken för åk 7.
Grundskola 7 Fysik
Vad är värme och kyla? Hur kan samma föremål kännas tyngre beroende på hur man ställer det? Vilka krafter finns det? Är frågor du kommer kunna besvara efter detta område.

Innehåll

Syfte

I Lgr11 står det att eleverna ska ges möjlighet att utveckla och öka sina förmågor kring fysikaliska områden såsom värme, kraft och tryck. För att kunna vara med och delta i diskussioner i samhället som berör dessa viktiga delar bör alla i samhället ha en grundläggande kunskap kring ämnena. Dessutom att kunna väcka en nyfikenhet hos eleverna kring varför saker händer och hur vi påverkar dem.

Lektioner och arbetssätt

Vi kommer arbeta med detta område fram till sportlovet.

Vi kommer arbeta mycket med boken och uppgifter.

Det kommer bli flera laborationer där eleverna kommer få skriva utvärderingar, sedan väljer eleverna själva vilken av laborationerna som de skriver en rapport om.

Vi kommer se några utbildningsfilmer om ämnena också.

Detta ska jag kunna

 • Begreppens definition
  • Värme
  • Absorption
  • Reflektion
  • Växthuseffekt
  • Gravitationskraft
  • Friktionskraft
  • Normalkraft
  • Dynamometer
  • Tyngdpunkt
  • Stödyta
  • Vridningspunkt
  • Hävstång
  • Vattentryck
  • Lufttryck
  • Vakuum
  • Barometer
 • Vad ledning, strålning och strömning är, samt skiljer sig ifrån varandra
 • Förklara hur värme tar större plats
 • Vad som sker när materia får och förlorar värme
 • Hur värme påverkar vädret
 • Hur vi ritar kraft pilar
 • Ge exempel på olika sorters krafter
 • Förklara skillnaden mellan massa och tyngd
 • Beskriva motkraft
 • Förklara vart tyngdpunkten sitter 
 • Vad som påverkar trycket
 • Hur trycket är i vätskor och gaser
 • Skillnaden mellan övertryck och undertryck, samt vad de kan skapa för situationer
 • Kunna räkna ut en kraft och ett tryck
 • Enheterna för värme, kraft och tryck
 • Skriva en labbrapport 

Examination

Det kommer bli ett prov v. 7 (7A fre 14/2, 7B ons 12/2 och 7C tor 13/2). Utöver provet kommer en skriftlig labbrapport lämnas in senast fre 14/2 och löpande bedömning kommer ske under lektioner och laborationer, vad du bidrar med i diskussioner och frågor.

Uppgifter

 • Instuderingsfrågor med svar

 • Instuderingsfrågor med svar

 • Instuderingsfrågorna med svar

 • Prov 24/2

 • Prov 24/2

 • Prov 25/2

Matriser

Fy
Björkvalls fysikmatris 7-9

Nivå 0
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunikation
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Laborativt och praktiskt
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Begrepp, samband och & teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband. Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning. Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband. Eleven använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning. Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband. Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning. Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: