Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Repetera tal - Åk 7

Skapad 2020-01-08 12:54 i Långsjöskolan Norrtälje
Tal: Kap1 Matematik Direkt 7
Grundskola 7 Matematik
Tal är matematikens grund och används i alla olika arbetsområden och framförallt väldigt ofta i vardagslivet. Vi repeterar hur vårt talsystem är uppbyggt och hur vi räknar med tal på olika vis.

Innehåll

Arbetsperiod: Vecka 2-4

Arbetssätt: 

*Genomgångar och diskussioner i helgrupp och i mindre grupper.

*Kahoot och andra spel/aktiviteter.

*Arbete enskilt och i grupp/par.

Bedömning:

*Formativ bedömning görs med hjälp av Exit tickets, samt löpande under lektioner. 

*Summativ bedömning: Framförallt på det skrifltiga provet i vecka 4, men du kan även visa vad du kan både muntligt och skriftligt under lektionerna. 

Vad ska du kunna:

*Förstå platsernas värde i vårt talsystem.

*Att använda de matematiska ord som hör ihop med de fyra räknesätten.

*Att räkna med de fyra räknesätten.

*Räkna med tal i decimalform.

*Multiplicera och dividera med 10 och 100.

*Avrunda tal.

 

 

*Matematiska ord att kunna: Addition, term, summa, subtraktion, differens, multiplikation, faktor, produkt, division, täljare, nämnare, kvot, avrundning.

Sidor att kunna:

*Blå kurs: sid. 31, 34, 35, 36, 38 ,39 + stenciler med de fyra räknesätten. 

 

*Extra utmaning om du hinner och kan: Grön kurs sid. 10, 11, 16-23.

 

Uppgifter

 • Ma: Prov med planering - repetera tal

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9

Matriser

Ma
Matematik - Tal åk7

På väg att uppnå
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mycket goda kunskaper
Begrepp
Du behöver få träna mer på och visa upp dina kunskaper att förstå och använda matematiska begrepp.
Du har baskunskaper om matematiska begrepp och använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl. Du kan berätta om matematiska begrepp med hjälp av symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till. Du kan berätta om matematiska begrepp med hjälp av symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer. Du kan berätta om matematiska begrepp med hjälp av symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett mycket bra sätt.
Metod
Du behöver få träna mer på och visa upp dina kunskaper i att göra uträkningar med uppställning eller med huvudräkning, samt att kunna välja rätt metod.
Du kan göra uträkningar i aritmetik, på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar i aritmetik, på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar i aritmetik, på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: