Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik & skapande VT20

Skapad 2020-01-08 13:21 i Erlandsdals förskola Svedala
Förskola
Med detta projekt vill vi ge barnen förutsättningar att uttrycka sig och kommunicera genom rörelse och dans men också genom skapande, bild och form.

Innehåll

Var är vi?/ Nuläge

Vi har observerat att barnen på Bullibang har ett fortsatt intresse för skapande, sång och musik men nu även ett ökat intresse för dans och rörelse. De tycker om att röra sig till musik, ”röris-program” men också att gå hoppa, snurra och gå balans. Under föregående termin uppmärksammade vi även att barnen uttryckte stor glädje och ökad koncentration när de fick skapa i ateljén till klassisk musik.

Var ska vi?/Mål

Vårt mål med detta projekt är att ge barnen förutsättningar att uttrycka sig samt kommunicera genom rörelse och dans men också genom skapande, bild och form. Vår ambition är att öka barnens kroppsuppfattning, koordinationsförmåga och kroppskontroll. Vi vill även ge barnen förutsättningar att utveckla sin balans och grovmotorik samt träna på turtagning.

Hur gör vi?
Vi kommer att erbjuda barnen olika sorters undervisningsaktiviteter som ger dem chans att uttrycka sig t.ex. skapande i ateljén, skapande vid ljusbordet, olika ”röris-program”, balanslek, rörelsesång och dans.

Dokumentation:
Alla barn ska få ett lärloggsinlägg på individuell nivå och gemensamt gruppinlägg på Unikum.

Ett individuellt lärloggsinlägg skulle kunna handla om:

-       skapande med ny teknik (tidigare har vi skapat med t.ex. pensel och roller)

-       skapande till en ny genre musik (tidigare har vi skapat till klassisk musik)

-       övar sin kroppsuppfattning, koordinationsförmåga eller kroppskontroll

-       övar sin balans

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: