Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden åk 3

Skapad 2020-01-08 13:30 i Prästslättsskolan Karlshamn
Grundskola 3 Bild SO (år 1-3) Biologi Svenska
Förbered dig för en resa tillbaka i tiden där du kommer att få lära dig om det första livet på jorden, det största livet som funnits på jorden, istiden och forntiden.

Innehåll

 

Syftet med undervisningen

Koppling till läroplanens löpande syftestext i ämnet Biologi

 • Bi  Undervisningen ska skapa förutsättningar för eleverna att kunna skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna få inblick i naturvetenskapens världsbild med evolutionsteorin som grund samt få perspektiv på hur den har utvecklats och vilken kulturell påverkan den har haft.

Konkretiserade mål

 • Skapa bilder med olika tekniker t ex svampmålning, collage med olika material och triptyk (färgövning) samt modellering.
 • Kunna muntligt redovisa om en dinosaurie.
 • Kunna placera istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern på en tidslinje.
 • Kunna berätta om några spår som inlandsisen lämnat efter sig.
 • Kunna beskriva och jämföra människors bostäder, mat, kläder, redskap, gravar och vapen.
 • Kunna reflektera kring hur livet skiljer sig idag från livet under forntiden.
 • Utveckla din förmåga att läsa enkla faktatexter.

Centralt innehåll

Såhär kommer vi att arbeta:

 

 • dinosaurieutställning
 • skriva faktatext på Write reader 
 • läsa faktatexter på egen hand och gemensamt
 • skriva faktatext utifrån en tankekarta
 • samtala och diskutera
 • lärarledd undervisning
 • se på film och powerpoint 
 • rita egna hällristningar
 • skriva med runskrift
 • göra triptyk med urtidsdjur
 • göra collage av bronsåldersmänniska

 

Detta kommer vi att bedöma

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • tidsordna de olika tidsåldrarna.
 • skriva enkla faktatexter där innehållet tydligt framgår.
 • reflektera kring hur livet idag skiljer sig från livet under forntiden.
 • jämföra livet för människorna i de olika tidsåldrarna.
 • läsa och förstå faktatexter och använda dig av innehållet.
 • skapa bilder och föremål

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  Bi  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  Bi  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  Ge  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Ge  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Hi  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: