Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klimatförändringar

Skapad 2020-01-08 13:45 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 7 – 9 Geografi
Klyftan är stor mellan de vetenskapsmän som varnar för de klimatförändringar som sker på jordklotet och de som förnekar att det finns ett klimathot överhuvudtaget. Vi ska läsa om dessa klimatförändringar och fundera över vad det är som gör att så många människor har så svårt att se miljömässiga konsekvenser av vårt sätt att leva.

Innehåll

Vi kommer titta på filmklipp, läsa i geografiboken och ha klassrumsdiskussioner. 

Examination:

Prov och redovisning av fördjupningsuppgift. 

Inlämning: Ha ett löpande dokument som du skriver ner och besvarar de resonemangsfrågor som du får under lektionerna. Skriv också ner svaren på "Frågor till texten" på s. 91 i texten. Lämna sedan in detta dokument.

Uppgifter

 • Klimatförändringar frågor+text

 • Klimatförändringar frågor+text

 • Klimatförändringar text+frågor

 • Klimatförändringar text+frågor

 • Klimatförändringar text+frågor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ge  C 9
 • Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  C 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Ge  A 9
 • Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  A 9

Matriser

Ge
Klimatförändringar

Du använder en del viktiga fakta och något geografiskt begrepp
Du använder dig av flera viktiga fakta och några geografiska begrepp
Din text bygger på viktig fakta och du använder dig av flera geografiska begrepp
Du redogör för några olika förklaringar till klimatförändringarna
Du redogör för flera olika förklaringar till klimatförändringarna
Du redogör för flera olika förklaringar till klimatförändringarna på ett varierat sätt
Du beskriver några konsekvenser för människa, samhälle och miljö pga klimatförändringarna, i olika delar av världen
Du redogör för flera konsekvenser för människa, samhälle och miljö pga klimatförändringarna, i olika delar av världen
Du beskriver flera djupgående konsekvenser för människan, samhälle och miljö pga klimatförändringarna i olika delar av världen och sätter in ditt resonemang i ett större sammanhang.
Resonemanget är enkelt och till viss del underbyggt
Resonemanget är utvecklat och relativt väl underbyggt
Resonemanget är välutvecklat och väl underbyggt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: