Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi kommer erbjuda barnen olika aktiviter s

Skapad 2020-01-08 13:47 i Smultronställets förskola Ek. förening Fristående förskolor
Förskola
VI kommer att ha olika aktiviteter såsom yoga, sagor, spel, rörelse och skapande.

Innehåll

Målet är: Att vi ska använda oss utav olika uttrycksformer.

 

Hur ska vi göra: Vi kommer att använda oss av sagor, spel, yoga, rörelse, skapande och massage.

 

Syfte: Vi vill ha en variation av olika former av aktiviteter som känns som känns viktiga för barnen.

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: