Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde Produktutveckling

Skapad 2020-01-08 14:17 i Påskbergsskolan Varberg
Grundskola 9 Teknik
Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att - identifera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion. - identifera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar. - använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer. - värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.

Innehåll

Det här kommer du att få undervisning om:

 

 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elas- ticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.

 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identi ering av behov, undersökning, för- slag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklaran- de ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lös- ningar som bidrar till hållbar utveckling.

 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter.


Det här ska du lära dig:

 

 • Produktutvecklingsprocessen
 • Skiss- och ritning
 • Konstruktion
 • Materialval
 • Dokumentation
 • Konsekvenser av teknikval

Matriser

Tk
Arbetsområde Produktutveckling

Skriftlig rapport

Ej tillräckliga kunskaper
E
C
A
Material & deras användning
Materialval
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Genomföra arbeten
Design Färdig model
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Formulera & välja alternativ
Behov och funktion
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentera
Rapport
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Konsekvenser
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: