Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering idrott och hälsa VT20

Skapad 2020-01-08 14:26 i Vretaskolan Östhammar
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Grovplanering Idrott och hälsa VT20

Innehåll

      ”Grovplanering idrott och hälsa VT20” 

 


 

 Vi vet att fysisk aktivitet har många gynnsamma fördelar.  

  I undervisningen i ämnet, idrott och hälsa, kommer vi därför träna på förmågor att röra sig i olika former samt hur vi socialt          kan vara mot varandra i idrottsliga sammanhang. 

 

        Denna planering gäller v. 2-23, men med möjlighet till viss justering.  

  

        Innehåll  

  

        Syfte 

 

        Syftet med vårens undervisning i ämnet Idrott och hälsa är att eleven ska ges förutsättningar till att utveckla förmågan att: 

 

 •  - Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.  

 •  -  Vistas i olika utemiljöer under olika årstider.  

 •  - Skapa tilltro till sina egna fysiska – och sociala förmågor.  

  

       Målen med undervisningen

  

       Målen med vårens undervisning i ämnet Idrott och hälsa är: 

 

 • - Att eleven ska lära sig grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra.  

 • -  Att lära sig enkla lekar och deras regler.  

 • - Takt och rytm i danser och rörelse till musik.  

 • -  Allemansrättens grunder. 

 • - Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur – och utevistelser.  

 •  - Att lära sig lekar och rörelser i vattnet. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.  

 

      Arbetssätt:  

 

      Vi kommer att jobba mot undervisningens mål genom att:  

 

 • - Leka lekar. 

 • - Testa olika sporter.  

 • - Följa instruktioner och regler.  

 • - Öva på rörelser till musik.   

 • - Jobba med allemansrättens grunder. 

 • - Träna på vattenvana och simteknik.  

 

      Bedömning  

 

      Elevernas förmågor kommer att bedömas genom:  

 

 • - Deltagande på lektionerna. 

 • - Förmågan att genomföra en sport eller lek med hänsynstagande till aktivitetens instruktion och/eller regler.  

 • - Förmågan att genomföra en sport eller lek med hänsynstagande till omgivningen.  

 • - Förmågan att vistas och röra sig i vatten.  

 • - Förmågan att känna in takt och rytm.  

 • - Förståelsen för allemansrättens grunder.  

  

      Grovplanering VT20 

        Vecka 2-3

 

      Introduktion och lekar.  

  

       4-5  

       Multiboll  

 

  

      6-7  

      Hinderbana  

      Lekar  

  

     8 SPORTLOV  

  

     9-10   

      Hinderbana  

  

     11-12  

     Fotboll  

     Skeppsbrott  

  

     13  

     Simning  

  

     14  

     Rörelse till musik  

  

    15 PÅSKLOV  

  

    16-17  

    Stationsövningar  

    Gymnastik  

  

    18-19  

    Allemansrättens grunder  

  

    20-21  

    Brännboll utomhus  

  

    22 

    Lekar utomhus 

  

   23 

  Avslutningsaktivitet 

  

  

  

  

  

  

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: