Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati och diktatur

Skapad 2020-01-08 14:37 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Grundskola F
Vad är skillnaden mellan demokrati och diktatur? Hur går ett val till i Sverige? Och hur har den demokratiska utvecklingen sett ut i Sverige? Alla dessa frågor kommer du få svar på under detta arbetsområde.

Innehåll

Demokrati och diktatur 

Syfte

  • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

  • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

  • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

  • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

 

Centralt innehåll

- Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

- De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

- Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier. 

- Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

 

Så här ska vi arbeta:

- Skriv gemensamt

- Se på filmer

- Rita bildserier och skriva bildtext till som innehåller ämnesspecifika begrepp

- Läsa och svara på frågor

- Arbeta i par

- Göra en tidslinje om demokratins utveckling i Sverige

- Arbeta med Sveriges fyra grundlagar

 

Så här kommer du bedömas: 

- Ett skriftligt prov

- Hur du arbetat under lektionerna 

- Hur du deltar i samtal

 

 

Matriser

Demokrati och diktatur

Rubrik 1

E
C
A
Samhällsstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om samhällsstrukturer.
Undersöka strukturer i samhället
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband enkla samband mellan inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband samband mellan inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband samband mellan inom olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
I beskrivningen kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningen kan eleven använda begrepp på ett i relativt fungerande sätt.
I beskrivningen kan eleven använda begrepp på ett i väl fungerande sätt.
Påverka beslut
Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållande som begränsar människors möjlighet att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållande som begränsar människors möjlighet att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade resonemang om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållande som begränsar människors möjlighet att påverka.
Undersöka samhällsfrågor
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Värdera och uttrycka ståndpunkter
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang relativt väl underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang väl underbyggda argument.
Människor och barns rättigheter
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Demokrati
Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det det genom att föra välutvecklade och nyanserande resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: