Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik och teknik samlingar vt 20

Skapad 2020-01-08 14:43 i Förskolan BarnaSinnet LiCa förskolor
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom LiCa förskolor
Förskola
Vi kommer att lyfta matematik och teknik på våra samlingar

Innehåll

Barnen är intresserade av att undersöka saker och att utmanas med uppdrag. De visar ett intresse för siffror och för att räkna. 

Syfte 

•förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
•förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
•förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
•förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen,

 

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:
- deltar i diskussioner kring att lösa uppgifter
- använder begrepp och/eller visar förståelse för de begrepp vi arbetar 
- utforskar olika tekniker i vardagen

 
Metod
Varje dag tittar vi på vilken veckodag det är, datum, månad och år. 
Vi använder oss av Aktivitetskort i förskolan: matematik och annat matematiskt material. På dessa kort så finns det olika matematiska uppdrag och utmaningar
Med de yngre barnen tittar vi på vilka som är närvarande på förskolan och vilka som inte är det. vi räknar tillsammans. 
För de äldre barnen så arbetar vi med 1-20, både talordning och antal och för för de yngre 1-10.
Vi lyfter olika vardagstekniker när de är aktuella i barnens vardag.

Förutsättningar - på samlingar före lunch

Dokumentation - väggdokumentation och unikum

Förberedelser- välja ut olika aktivitetskort och förbereda dem och material i plastfickor. Även förbereda annat matematiskt material

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: