Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering sångsamling förskolan Rubinen

Skapad 2020-01-08 14:45 i Östhammar kommuns nätverk i förskolan Östhammar
Förskola
Under vårterminen 2020 fortsätter vi med sångsamling en gång i veckan. Vi byter tema månadsvis och gör ett upplägg som följer de bollar vi arbetar efter samt traditionerna i Rubinens årshjul.

Innehåll

 

Bakgrund och syfte

Varför ska vi arbeta med det här?

Sång och dans stimulerar barnen och forskning visar att barn lär sig texter snabbare om de sjungs. Detta stimulerar i sin tur språkutvecklingen hos individen. Barnen lär sig texterna och får känna att de är en del av en stor gemenskap under sångsamlingarna. 

 Enligt Lpfö18 ska varj barn få förutsättningar att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Mål

Målet med vårens sångsamlingar är att jobba med språkutveckling och därmed stärka både det muntliga språket samt det kroppsliga genom sång och dans. Barnen ska känna samhörighet och få ökad förståelse för traditioner och kultur på internationell, nationell och lokal nivå. 

 

Metod

Vad ska vi göra?

Vi träffas varje onsdag och sjunger och dansar tillsammans samt ses vid andra tillfällen för att fira traditioner t ex, julgransplundring, alla hjärtans dag osv.

Hur ska vi göra?

Sångsamlingsgruppen träffas en gång i månaden och planerar månadens upplägg. Samma sånger sjungs hela månaden för att skapa igenkänning och trygghet hos barnen. Sångerna väljs efter vilka bollar som är aktuella samt vilka högtider vi firar under den aktuella tiden enligt rubinens årshjul. Vi sjunger ”Ja må ni leva...” för de barn som fyller år under veckan. 

När, var, vem?

Varje vecka, i vargens lekrum med alla barn och pedagoger på Rubinen. 

 

Dokumentation

Vi dokumenterar för att kunna utvärdera utbildningen/undervisningen och synliggöra barnets utveckling och lärande.

Vad och hur ska vi dokumentera?

Vi dokumenterar vid utvalda tillfällen och visar på plats på förskolan på t ex vernissage, förskolans dag, föräldramöte osv.

Vem dokumenterar och när? 

Pedagoger på förskoaln 

Analys och reflektion

Reflektionsfrågor som besvaras i rutan för analys och reflektion och inte här i planeringen.

Hur gjorde vi?

Hur blev det?

Vilket lärande såg vi?

Vad behöver ändras till nästa gång?

-        

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: