👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Björnen - Barns delaktighet och inflytande

Skapad 2020-01-08 14:58 i Skogsbackens förskola i Sankt Olof Simrishamn
Förskola
Barns delaktighet och inflytande

Innehåll

Syfte

Alla barns rättighet till likvärdig utbildning.

 

Långsiktiga effekter/mål

“Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

– intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation, 

– förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.” 

 

 

FÖRSKOLA

Förskolans egna mål:

Skogsbackens delmål ht19/vt20

Barnen ska våga uttrycka sina tankar och åsikter samt ha insikt i vad demokrati innebär. Barnen ska respektera och ha förståelse för varandras olikheter.  

 Vilka förutsättningar ska vi skapa för lärande? 

 Lyssnar in barns intresse som ligger till grund för planering av undervisning. Skapar lärtillfällen där barn ges möjlighet till förståelse för vinning av varandra. 

Vad vill vi att barnen ska lära sig?

Ha respekt och förståelse för varandras olikheter samt lyssnar in varandra ur ett samhällsperspektiv.

Vilka mätmetoder ska vi använda?

Dokumentation genom bild, skrift, observation samt analys och reflektion av lärloggar i unikum. 

 

Vilket långsiktigt resultat vill vi uppnå i förhållande till målet?

Barnen lyssnar och respekterar varandra. Blir goda samhällsmedborgare och uttrycker sig och är medvetna om sina rättigheter och skyldigheter. 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
    Lpfö 18
  • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
    Lpfö 18