Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VARGEN —Barns delaktighet och inflytande

Skapad 2020-01-08 15:02 i Skogsbackens förskola i Sankt Olof Simrishamn
Förskola
Barns delaktighet och inflytande

Innehåll

Syfte

Alla barns rättighet till likvärdig utbildning.

 

Långsiktiga effekter/mål

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
-intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.
-förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.” (Lpfö-18)

 

FÖRSKOLA

Förskolans egna mål:

Skogsbackens delmål ht19vt20

Barnen ska våga uttrycka sina tankar och åsikter samt ha insikt i vad demokrati innebär.
Barnen ska respektera och ha förståelse för varandras olikheter. 

Vilka förutsättningar har vi skapat för lärande? 

 

Vilket resultat har vi uppnått i förhållande till målet/vad har barnen lärt sig och vilka mätmetoder har vi använt?

 

 

Nedan frågor kopieras till reflektion:

Vilka faktorer har påverkat resultatet?

 

Hur planerar vi för vidare utveckling?

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
    Lpfö 18
  • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
    Lpfö 18
  • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: