Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dystopi

Skapad 2020-01-08 15:44 i Maja Beskowskolan Umeå
Läsning av Dystopi och arbetsuppgifter till
Grundskola 7 Svenska
Under veckorna 2-8 ska du läsa en egen dystopi och svara på frågor kring den bok du fått tilldelad.

Innehåll

Dystopien i världen och i litteraturenI målen för svenska åk 7-9 står det att eleverna ska ges möjlighet till att: 

 

 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt

 • Göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter

 • Visar eleven grundläggande läsförståelse

 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk

 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i

 

Med andra ord: 

Du ska kunna läsa en bok och tolka vad som står där och du ska kunna skriva svar på uppgifter till boken. Är alla med?

Uppgifter

 • Vad är det du ska göra?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Dystopi

Läsa/planering/struktur:

Du har hunnit med att läsa din bok och du har tagit ansvar för att den ska vara färdigläst under en viss tid. Om du har varit klar tidigare så har du jobbat med din text, andra uppgifter, eller läst ytterligare en bok.
Nivå 1
Måste förbättras
Nivå 2
Grundläggande
Nivå 3
Mer än grundläggande
Ny nivå
Exceptionellt
Aspekt 1
Har inte läst ut
Har läst ut boken, med liten mån och stressat igenom uppgifter
Har varit klar i tid och ev. hunnit med att läsa igenom och kollat in andras svar och skrivit en kommentar kring detta
Klar i tid, har kommenterat, hjälpt andra att bygga ut, läst övriga saker, läst en till bok osv.

Läsförståelse/sammanfattning kring tidsaspekt: dystopi =framtid:

Läsförståelse/sammanfattning kring tidsaspekt: dystopi =framtid: Du har visat att du har förstått boken, genom att svara på vilka personer som det rör sig om, fråga 1, genom att nämna hur denna bok kan vara en dystopi, fråga 2, och vilka teman som finns i boken, fråga 3
Nivå 1
Måste förbättras
Nivå 2
Grundläggande
Nivå 3
Mer än grundläggande
Ny nivå
Exceptionellt
Ny aspekt
Har mycket kortfattat svarat på detta, dvs. inte uppnått målen med 1, ¾ sida
Grundläggande har gjort ett försök till att förklara varför det är en dystopi, eller vilket tema som finns osv.
Har fyllt sidorna och har behandlat teman och varför detta är en dystopi. Belyst med fler än bara 1 exempel och angett sidor där detta finns
Har fyllt sina sidor och även tömt tema/dystopi och kopplat till bok och sina egna erfarenheter och hur du skulle agerat.

Du har kopplat dina svar till dina erfarenheter

och hur det ser ut i din omvärld, fråga 4, Hur skulle du ha gjort, placera dig själv i den miljö som huvudpersonen befinner sig i, vem hade du varit osv.
Nivå 1
Måste förbättras
Nivå 2
Grundläggande
Nivå 3
Mer än grundläggande
Ny nivå
Exceptionellt
Ny aspekt
Har inte gjort detta
Har gjort ett litet försökt, med ex: Jag hade nog varit rädd, men detta finns inte i Sverige så detta är nog ingen fara
Har gett sig in på en djupare nivå: Jag hade nog precis som Primrose Everdeen blivit stel av skräck (s 19), sen hoppats att det funnits en snäll storasyster som tagit min plats i spelen
Eller som dragit sig till den djupare nivån och upp igen: Jag hade nog precis som Primrose Everdeen blivit stel av skräck (s 19), sen hoppats att det funnits en snäll storasyster som tagit min plats i spelen. Detta fenomen att ta en plats från en annan kan man likna med att stå upp för den som blir förtryckt också. Jag är nog kanske också den som helst står och ser på, men jag vet innerst inne att jag borde stå upp för de svaga. Jag borde vara en Natt-skata, men jag är inte det. Oftast är det stora grå massan inte det.

Resonemang om tid och upphovsman

Eleven har tagit sig tid att kolla vem författaren är och på så vis skapat sig en uppfattning kring vem hen är och varför hen skrivit denna bok. Vad är den djupare kritiken bakom boken?
Nivå 1
Måste förbättras
Nivå 2
Grundläggande
Nivå 3
Mer än grundläggande
Ny nivå
Exceptionellt
Ny aspekt
Har inte hunnit med
Har ett litet försök till detta, med att naturen dör osv. i ex. Exodus
Har gjort en liten djupare analys och ex. hittat då att i Divergent så handlar det om den absoluta kontrollen, totalitära samhället och att storebror ser dig överallt. Världen vill ha koll på minsta lilla
En djupare nivå: där du belyser ex. i boken Stridens Arena där spelarna blir indragen i ett spelbolag, men där spelarna sedan upptäcker att kampen är på liv och död. Samma finns i filmen Ready Player One och det känns som att boken är skriven för att skrämma oss ungdomar som spelar mycket och att vi ska tänka oss för när vi är i den virtuella världen med VR och allt. Dock tror jag att kritiken riktar sig till oss alla eftersom vi gärna blir bekväma och har robot till allt. Gräsklippare, dammsugare.. snart är allt en robot…

Språk och stil

Här har du en tanke kring språkriktighet som layout: läsarvänligt och stavning, punkt, stor bokstav, tempus, berättare osv.
Nivå 1
Måste förbättras
Nivå 2
Grundläggande
Nivå 3
Mer än grundläggande
Ny nivå
Exceptionellt
Ny aspekt
Allt är en enda text, inget avskilt och det är svårt att följa
Ett försök till uppdelning och det finns språkriktiga och layout missar
Snyggt, städat, språkriktighet genomgått och det kan finnas ett fåtal missar
Layout, uppdelning och språk är oklanderligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: