Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden vt 20

Skapad 2020-01-08 17:22 i Klöverstugans förskola Svedala
Förskola
Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande är nyckelord som vi kommer arbeta med utifrån kompisböckerna Lika värde och Samarbete.

Innehåll

Pedagogisk planering Fröhuset och Klöverstugans förskolor

 

Upprättat den… av Anna, Camilla och Jessica

 

 

Var är vi? (Nuläge/syfte)
Vårterminen har precis startat och vi har några introduktioner, vilket gör att det blir förändringar i gruppen.  Vi har observerat att barnen tänker och agerar mycket från jaget, vilket gör att det kan uppstå konflikter om exempelvis leksaker. Vi har under föregående termin arbetat med samhörighet, vilket gjorde att barnen kände trygghet i gruppen. Vidare har vi arbetat med att visa hänsyn och försöka läsa av kompisarna om de vill eller inte och visar "stopphanden". 

 

 

Vart ska vi? (Mål, förmågor, vad vill vi se när vi har arbetat med området?)

Vi vill att alla barn ska känna att de är en del av gruppen, en viktig del. Vi vill fortsätta arbeta mot att barnen visar och tar hänsyn och respekt mot andra. Att de är rädda om varandra, våra saker och miljö. Vi kommer att  uppmuntra barnen till att försöka berätta och sätta ord på sina känslor. 

Förmågor:

Koncentration: att styra och hålla kvar uppmärksamhet. När man lär sig att styra och hålla kvar sin uppmärksamhet kan man rikta den mot sådant som är intressant. 
Intersubjektivitet: att läsa av andra och vara tillsammans. För att uppmärksamma och förstå andra behöver man känna igen sina egna känslor och behov. 

 

 

Hur gör vi? (Planera/genomför/dokumentation/reflektion)

Vi kommer använda oss av Kompisböckerna Samarbeta och Lika värde och göra aktiviteter utifrån dem. 

  • Mindre läsgrupper - Alla 
  • Samarbetslekar - Jessica
  • Skapa målningar tillsammans - Camilla
  • Skapa pussel på lärplattan -Anna

 

Dokumentation:
Alla barn ska få ett lärloggsinlägg på individuell nivå och gemensamma gruppinlägg på Unikum.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: