Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europaresan

Skapad 2020-01-08 19:30 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Geografi
Nu ska du få ge dig ut på en "resa" i Europa där du kommer att få lära dig namnen på olika platser och du kommer få reda på vad som utmärker olika delar av Europa.

Innehåll

Utgångspunkt

 

I femman fick du lära dig om Norden och dess länder. Nu kommer resan gå vidare ut i resten av Europa.  

När vi jobbade med religionen i höstas så fick du utvärdera arbetet. Delar av det kommer jag nu ta med när vi ska jobba med Europa. Många ville ha någon form av häfte att skriva i och att vi ska titta på filmer och läsa texter tillsammans. När det gäller bedömning ville en del ha ett prov medan andra ville visa det muntligt. 

Konkretisering av målen

För att få betyget E ska du visa att du kan:

förklara vad som menas med naturlandskap och kulturlandskap på ett enkelt sätt. 

- beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människor bor och hur de lever. 

- använda några enkla geografiska begrepp när du beskriver ett område, ett land eller en plats.

- använda kartor för att ta reda på fakta om ett område.

- placera ut namn på olika länder, viktiga städer, vattendrag och bergskedjor på en Europakarta. 

- förklara varför det är orättvisa förutsättningar för hur människor lever i olika delar av världen, hur det påverkar dem och ge enkla förslag på hur människors liv kan förbättras. 

 

För att få betyget C ska du visa att du kan:

förklara vad som menas med naturlandskap och kulturlandskap på ett utvecklat sätt. 

- beskriva, på ett utvecklat sätt, hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människor bor och hur de lever. 

- använda några geografiska begrepp när du beskriver ett område, ett land eller en plats.

- använda kartor, på ett bra sätt, för att ta reda på fakta om ett område.

- placera ut flera namn på olika länder, viktiga städer, vattendrag och bergskedjor på en Europakarta. 

- förklara varför det är orättvisa förutsättningar för hur människor lever i olika delar av världen, hur det påverkar dem och ge utvecklade förslag på hur människors liv kan förbättras. 

 

För att få betyget A ska du visa att du kan: 

förklara vad som menas med naturlandskap och kulturlandskap på ett välutvecklat sätt. 

- beskriva, på ett välutvecklat sätt, hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människor bor och hur de lever. 

- använda många geografiska begrepp när du beskriver ett område, ett land eller en plats.

- använda kartor, på ett mycket bra sätt, för att ta reda på fakta om ett område.

- placera ut många namn på olika länder, viktiga städer, vattendrag och bergskedjor på en Europakarta. 

- förklara varför det är orättvisa förutsättningar för hur människor lever i olika delar av världen, hur det påverkar dem och ge välutvecklade förslag på hur människors liv kan förbättras. 

 

Exempel på begrepp vi kommer att jobba med:  

naturlandskap, kulturlandskap

naturtyper, naturresurser, hållbar utveckling, endogena (inre) processer, exogena (yttre) processer, 

topografisk karta, tematisk karta, skala, latitud (breddgrader), longitud (längdgrader),

väderstreck, norr, söder, öster, väster, nordöst, sydöst, nordväst, sydväst

stad, vattendrag, hav, sjö, flod, bergstopp, bergskedja, halvö, kust, udde, sund, vik, bukt 

tidvatten, ebb, flod, 

odlad mark, skog, slätt, vegetation, 

polarklimat, inlandsklimat, kustklimat, medelhavsklimat, väder, 

 

Genomförande

Arbetssätt och arbetsform:

Vi kommer att jobba både enskilt och tillsammans i grupper. 

Vi kommer att utgå från serien "Geografens testamente Europa" och utifrån den serien arbeta med uppgifter. Vi kommer också ha kartkunskap och du kommer att fördjupa dig i en del av Europa tillsammans med några klasskompisar. 

 

Anpassningar:

Du kan ta del av texter via Inläsningstjänst. Vi kommer använda bildstöd och andra stödmallar. Du kommer att få anpassade uppgifter, ex när det gäller namngeografin, om du behöver det. 

 

Material:

Serien "Geografens testamente Europa" från www.ur.se

Läromedel: ex "Enkel geografi", "Upptäck geografi", "Puls geografi"

Internet: ex "online.seterra.com", "so-rummet.se", "studi.se", "elevspel.se" 

 

Dokumentation och bedömning

Vi kommer att ha exit-tickets under resans gång. Dessutom kommer vi att ha några skriftliga prov. Du kommer även att, tillsammans med några klasskompisar, visa vad ni kan genom att göra reklam för en del av Europa med hjälp av Greenscreen och IMovie. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  C 6
 • I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  C 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
  Ge  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  A 6
 • I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: