Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jingel Knightech

Skapad 2020-01-08 19:38 i Stordammens skola Uppsala
Ett samarbetsprojekt mellan musik, teknik och Knightech. Uppgiften går ut på att eleverna ska skapa reklamjinglar till sina Knightech projekt och att dessa sedan ska skickas med för bedömning.
Grundskola 9 Musik
Ett samarbetsprojekt mellan musik, teknik och Knightech. Uppgiften går ut på att eleverna ska skapa reklamjinglar till sina Knightech projekt och att dessa sedan ska skickas med för bedömning. Allting går att sälja med mördande reklam

Innehåll

Tid: till den 20/1

Reklamens funktion

 • I reklamen introduceras produkten (vad som ska säljas) och tema (vad det handlar om, vad gör produkten).
 • Musiken skapar känslor/stämningar och förväntningar på vad som ska hända.
 • En bra reklamjingel kopplar samman musik och produkt. När vi hör musiken ser vi produkten framför oss.

Uppgifter

 • Mu - Manus till Jingel

 • Mu - Jingel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.
  Mu  7-9
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
  Mu  7-9
 • Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
  Mu  7-9
 • Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
MUSIK Alla kunskapskrav åk 7-9 Stordammen

insats
E
C
A
Musikaliskt uttryck
Jag kan bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck
Jag kan bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.
Jag kan bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck

Skapa

insats
E
C
A
Skapa kompositioner
Jag kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra til att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
Jag kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra til att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil-
Jag kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra til att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och karaktäristisk stil.
Kombinera musik och andra uttrycksformer
Jag kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar
Jag kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl samspelar.
Jag kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar

Kommunicera och reflektera

insats
E
C
A
Kommunicera
Jag kan ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Jag kan ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Jag kan ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: