👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva genretexter

Skapad 2020-01-08 22:10 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Detta moment tränar elever att få syn på och använda sig av egenskaper hos olika texttyper. Eleverna diskuterar och väljer sedan noga ett ämne, en händelse, de sedan ska skildra genom olika texttyper: Nyhetsartikel, blogginlägg/dagbok, brev, krönika, novell och poesi.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Varje dag möter vi tusentals ord. De kommer till oss och från oss i många olika former. Hur kan vi veta vilken form vi ska använda? Hur kan vi förstå ett budskap genom den form det levereras i? Denna kurs tar en titt på några olika texttyper, dess särdrag. Vi studerar komponenterna i de olika texttyperna och producerar sedan egna texter.

Innehåll

INNEHÅLL/CONTENT

Du ska, med min och dina klasskamraters hjälp, noga välja ut ett ämne - en händelse -som du sedan ska skriva om i sex olika texttyper (types of text), poesi, blogginlägg/dagbok, brev, nyhetsartikel, krönika och novell.

MÅL/TARGET

Du känner igen de olika texttypernas karaktär och visar att du kan använda dig av dem. Du visar också att du kan diskutera olika syften med dessa olika texttyper. 

Genom dessa övningar tränar du också grammatik, ordkunskap och annan språkriktighet och visar att du kan vässa språket i dina texter efter respons.

MATERIAL/RESOURCES

Länkar mm

BEDÖMNING/ASSESSMENT

Löpande under arbetet med att läsa och diskutera texter och bedömning av processen kring egen textproduktion.

Uppgifter

  • Inlämning av nyhetsnotis

  • Inlämning av argumenterande text: Debattartikel

  • Exempeltexter

  • Inlämning av brev-text

  • LÄXA till fredag 17/1: Ord och uttryck till krönikor

  • Inlämning av krönika