Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattnets kretslopp och digitalisering

Skapad 2020-01-09 07:51 i Kärnhusets förskola Kristianstad
Förskola
Genom att arbeta med vatten på olika sätt strävar vi efter att utveckla och höja barnens lärande kring fenomenet vatten. vi kommer att förstärka inlärningen med hjälp av digitalisering. Syftet med vår undervisning är att väcka ett intresse och ge barnen en förståelse kring vattnets kretslopp, genom att utmana barnen och ta vattenleken en nivå vidare.

Innehåll

Nuläge (Var är vi?)

Vatten är något som finns i barnens vardag och som många barn fascineras av. Vi ser att flera barn är intresserade av vatten och dras till det. Barnen leker med vatten på olika sätt, så fort de får möjlighet till det, i olika situationer och sammanhang.

Vi upplever att barnen tycker vatten är fantastiskt, deras ögon utstrålar glädje och nyfikenhet när de utforskar vatten. Barnens intresse just nu är ösa, hälla och plaska. De öser vatten ur och hoppar i pölar på gården, dras till stuprören för att titta när det rinner och samlar vatten för att blanda med sand. De leker med vattnet när de tvättar händerna, de ”målar” med vatten och fascineras av såpbubblor.

Något barn har visat uppmärksamhet kring varmt och kallt vatten.
 

Mål och syfte (Var ska vi?)

Syftet är att väcka barnens intresse och nyfikenhet kring vattnets tre former och kretslopp genom att leka, utforska och experimentera. Barnen ska ges rika möjligheter att upptäcka och utveckla sitt tänkande och sin begreppsbildning kring ämnet. Vi ska fokusera på vatten i naturen så som regn och vart regn kommer ifrån. Vi ska i vårt arbete följa årstiderna och kommer på så sätt utforska vatten i olika former på ett naturligt sätt.

Vilket förändrat kunnande förväntar vi att barnen ska uppvisa efter genomförd process?

Att barnen fått förståelse för …

 • varför det måste regna ibland
 • hur vattenpölar bildas och försvinner
 • att vattnet alltid är på väg någon annanstans
 • vattnets tre olika former: fast, flytande och gas
 • vad som händer med vatten under sommaren och vintern (årstiderna)
 • att vatten är livsviktigt

Arbetsmetoder (Hur/vad gör vi?)

Vi utgår från barnens spontana lek med vatten i vardagen, observerar vad barnen gör och vad som händer. Vi planerar sedan vidare för att ge barnen nya utmaningar och tillfällen att utforska vatten i olika sammanhang under arbetets gång i riktning mot målet.

Vårt arbete ska präglas av barnens upptäckarglädje, nyfikenhet och intresse. Genom att experimentera på ett lekfullt sätt och använda alla våra sinnen strävar vi mot att ge barnen möjlighet att upptäcka och utveckla kunskap(er) om fenomenet vatten.

Vi ska förändra och skapa en lärmiljö där det både syns och känns att vi arbetar med vatten. Vi ska genom ett medvetet bruk av miljön och digitala verktyg skapa förutsättningar för varje barns utveckling och lärande om vatten genom en visuell och taktil upplevelse av vatten som främjar och inspirerar till lek.

Utvärdering (Hur blev det?)

Vad ser vi för lärande och kunskaper?

Hur kopplar vi tillbaka till barnen?

Hur går vi vidare?

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: