Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2011-11-04 11:08 i Borrby skola Simrishamn
Ett tema om rymden i fysik, svenska och teknik.
Grundskola 6 Svenska Teknik Fysik
...

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande till varandra. Enkla fakta om solen och månen. Tidmätning på olika sätt. Stjärnor, stjärnbilder och galaxer. Planeterna i vårt solsystem. Människan i rymden och användningen av satelliter.

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Människan i rymden och användningen av satelliter.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.

Hur ska vi arbeta?

Läsa faktatexter i böcker och på internet. Skriva egna faktatexter på datorn. Titta på filmer. Tillverka ett solur och en raket. Grupparbete om planeterna i vårt solsystem.Redovisas genom muntligt berättande med hjälp av stödord. Läsa "Från jorden till månen" av Jules Verne som gruppläsning. Skriva berättelser som handlar om rymden. Allt arbete samlas i en bok.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Det här ska du kunna.

Förklara hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande till varandra, varför vi har dag och natt och årstider. Ange några fakta om solen och månen. Förklara hur ett solur fungerar. Vad en galax är och vad vår galax heter. Känna igen en stjärnbild.(Karlavagnen.) Namnen på de 8 största planeterna i vårt solsystem och hur de rör sig runt solen. (Vilken som är närmast solen, näst närmast osv.)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: