Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden.

Skapad 2020-01-09 08:09 i Stenhammarskolan 4-6 Flen
Vikingatiden
Grundskola 4 Historia
Vet du vad en viking var? Hur hen såg ut? När hen levde? Inte? Tur... För från och med v.3 fram till v.13 så är det detta vi kommer att fokusera på, vikingatiden.

Innehåll

Historia Vt-20 åk 4

 

 

Historia vecka 3-13,

 

Böcker

Grundboken PULS Historia, PULS Arbetsbok 1, Kompass Vikingatiden. samtliga böcker finns på inläsningstjänst. 

Länkar

https://www.ne.se/play/filmnavet/program/medix108 Klipp 6-7 min

https://www.svtplay.se/video/14717636/vikingarnas-riken?info=visa Film 1 timme.

https://www.elevspel.se/sok.html?q=vikingatiden Elevspel 

https://urskola.se/Produkter?q=odens+rike Olika filmklipp från UR Skola

https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3171&grupp=28584 Radioprogram.

https://www.filmochskola.se/Filmer/S/sveriges-historia/sveriges-historia-3---vikingatiden/ Film om vikingatiden i Sverige. 

https://www.filmochskola.se/Filmer/B/birka---vikingastaden/ Kort klipp om Birka - vikingastaden. 

https://urplay.se/serie/210760-arkeologens-dotter En serie om vikingatiden. 

 

https://www.sfanytime.com/sv/movie/halvdan-viking Film att avsluta hela historia arbetet med. 

 

Avvikande veckor att ta hänsyn till:

Sportlov v.8

Påsklov v.15 

 

Delprov V.4 sidan 171 (lärarhandledning) - Forntiden

Prov V.13 sidan 172 (lärarhandledning) - Medeltiden

 

V.3 - Stenålder och bronsålder sidorna 8-12

V.4 - Järnålder och ute i världen sidorna 13-15 plus delprov (sidan 171)

V.5 - Livet i vikingabyn plus mat åt alla sidorna 16-21

V.6 - Inne i värmen plus ombord på vikingaskeppet sidorna 22-25

V.7 - Vikingatågen plus upptäckter och nya riken sidorna 26-29

V.9 - Källorna och fynden berättar, Birka sveriges äldsta stad sid 30-33

V.10 - Goda gudar, onda jättar, blodiga offer och sagor sid 34-37

V.11 - Sagan om Tor och jätten Hymer och dem första kristna kungarna sidorna 38-41

V.12 - Harald Blåtand, Olof Skötkonung, Olof den helige och ute i världen sidorna 42-45

V.13 - Prov sid 172 lärarhandledning. 

 

V.14 - 23 Nytt! Religion 

 

Sammanfattat syfte

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 

 

 • Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperiod, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer. 

 • Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap

 • Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv

 • Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används. Kunskapskrav 

 • Eleven visar kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder 

 • Resonerar om olika orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar och människor levnadsvillkor. 

 • Undersöker enkla samband mellan olika tidsperioder för kultur, migration och levnadsförhållanden och visar hur de påverkar oss idag.

 • Använder historiska källor för att dra enkla slutsatster om människor levnadsavilkor. 

 • Visar på spår av historien i vår tid. 

 • Förklarar enkelt om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder. 

 • Använder historiska begrepp på ett fungerande sätt. 

Mål - Jag ska lära mig….

 

 • Vad en viking är och hur de levde. 

 • Hur ett vikingatida samhälle såg ut. 

 • Vad vikingaskeppen användes till. 

 • Vikingarnas tro. 

 • Vad en runa är och varför vikingarna ristade på runor. 

 • Skriva en faktatext.

 • Spår efter vikingatiden.
Bedömning - Detta bedöms jag på... 

 

 • Kunna ge två exempel på varför människor dog tidigt under vikingatiden. 

 • Kunna berätta om vem som hade mest respektive minst makt under vikingatiden. 

 • Kunna berätta/beskriva varför en släkting/familj var viktig under vikingatiden.

 • Kunna berätta/beskriva vad ett viking tåg är.

 • Kunna namnge några vikingagudar innan kristendomen. 

 • Kunna namnge den danske vikingakungen som gjorde Danmark kristet. 

 • Veta varför onsdagar och vikingatiden hör ihop. 

 • Beskriva/berätta vad en träl är och hur dessa levde under vikingatiden. 

 • Veta varför kunskaperna kring vikingatiden är osäkra. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: