Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

La escuelaa

Skapad 2020-01-09 08:26 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
I detta arbetsområde lär vi oss ord och grammatik som vi kan använda för att beskriva vår vardag i skolan. Vi möter också texter på spanska där elever berättar om sin skola.

Innehåll

Hörförståelse

Kunna förstå när olika personer berättar om sin skolvardag muntligt

Läsförståelse

Kunna förstå när olika personer berättar om sin skolvardag i skrift

Grammatik/ordkunskap

Böja verb i presens

Ord för att beskriva sin skolvardag som namnen på veckodagar, olika ämnen, saker vi hittar i klassrummet osv. 

Siffror, veckodagar och klockan

 

Skriva

Kunna beskriva din vardag i skolan

Tala

Kunna beskriva din vardag i skolan

 

Matriser

M2
La escuela

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
E
C
A
Läsförståelse
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter.
Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
Du ska kunna förstå texter som beskriver vardagen i och utanför skolan
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Hörförståelse
Förstå och tolka innehållet i talat språk.
Tydligt talat språk och texter som är beskrivande.
Du ska förstå vad en dialog mellan personer som pratar om vardagen i och utanför skolan
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om välbekanta ämnen.
Skriftlig beskrivning
Du ska kunna formulera dig och kommunicera i skrift.
Presentationer, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
Du ska skriva en text där du berättar om en skoldag och om du vill ett favoritämne
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Uttrycka sig muntligt
Du ska formulera dig och kommunicera i tal
Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
Du ska kunna beskriva din skolvardag
I muntlig interaktion kan du uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: