Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2020-01-09 08:38 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 6 Historia Samhällskunskap
Vad ska vårt AO handla om? Årets första AO kommer handla om en viktig epok i Sveriges historia: Stormaktstiden. Perioden sträcker sig mellan 1611-1700. Under dessa år händer det massor av saker. krig, häxjakt och maktskifte är några exempel. Det vardagliga livet skilde sig väldigt mycket åt om du var rik eller fattig. Vi kommer att ha genomgångar, både titta på film, och diskutera i helgrupp,söka fakta, analysera bilder, Vi kommer varje vecka gå igenom en historisk person eller händelse som vi kommer att diskutera och lära oss mer om. Ni kommer också i mindre grupper välja ett fördjupningsområde som ni kommer att skriva lite mer om. Arbetet kommer avslutas med ett mindre prov där du får chansen att visa Exempel på hur stormaktstiden, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

 • Hur människor levde under Stormaktstiden 

 • Hur Sverige styrdes 

 • Vad vi kan se för likheter och skillnader med dagens samhälle

 • Ta ansvar för ditt eget arbete och samarbeta i grupp

 

Vad kommer att bedömas?


Historia

 • Dina kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter

 • Din förmåga att föra resonemang kring orsaker och konsekvenser 

 • Din förmåga att undersöka utvecklingslinjer mellan olika tidsperioderSamhällskunskap

 • Värdera & uttrycka ståndpunkter

 • SamhällsstrukturerTid för arbetsområdet:
Alla AO-pass under v. 3-9

Cirka tre lektioner i veckan.

 

Länkar:

so-rummet.se
www.ne.se

Filmer:
Stormaktstiden - En översikt
https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=21&article=DV0636

 

Stormaktstiden - Gustav II Adolf:

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=21&article=V2781

 

Stormaktstiden - Drotting Kristina
Skolportalen: Sli

 

Häxorna - rättsäkerhet

https://urskola.se/Produkter/181303-Manniskor-for-andring-Haxorna-rattssakerhet

 

Historieätarna: Stormaktstiden

https://www.youtube.com/watch?v=_jjlQ7XVWn0&t=2232s
Arbetsbeskrivning


Åk 6: Enskilt arbete/grupparbete
1. Fördjupning i Stormaktstiden

Vi ska fördjupa oss i Stormaktstiden och du får själv välja vilket område som du vill lära dig mer om.

 

När du ni skriver om er valda historiska händelse ska ni dels skriva fakta om det ni har valt men det ä viktigt att få in hur personen eller händelsen har påverkat dagens samhälle.

Du ska utveckla dina kunskaper och göra jämförelser mellan då-tid och nu-tid.Du ska kunna resonera om hur levnadsvillkoren har förändrats och orsaker till förändringarna.Förslag på teman att skriva om

Gustav II Adolf

Drottning Kristina

Axel Oxenstierna 

Vasaskeppet

Häxprocesserna 

 

Veckoschema

 

Vecka:

3. Introduktion, välja fördjupningsområde 

4.Film Stormaktstiden en översikt. Fortsätta jobba med fördjupningsområde.

5.Film Gustav Adolf. Fortsätta jobba med fördjupningsområde.

6.Film Häxprocesser. Fortsätta jobba med fördjupningsområde

7.Film Drottning Kristina. Fortsätta jobba med fördjupningsområde.

8. Sportlov

9.Film Historieättarna. Fortsätta jobba med fördjupningsområde

10. Öva inför kunskapskoll. Kunskapskoll

 

Matriser

Hi Sh
Stormaktstiden

Historia

F
E
C
A
Utvecklingslinjer
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du behöver hjälp med att undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och att beskriva sam­band mellan olika tidsperioder.
Du kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
Du kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållande­vis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Du kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Utvecklingslinjer
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du kan med hjälp visa hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och kan med hjälp motivera ditt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Du visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar ditt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Du visar också hur någon av ut­vecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar ditt resonemang med utveck­lade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Du visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar ditt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Källor
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du kan med hjälp använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då med hjälp enkla resonemang om källornas användbarhet.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.

Samhällskunskap

F
E
C
A
Samhällsstrukturer
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
Du har inte grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Värdera och uttrycka ståndpunkter
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
Du kan med hjälp värdera och uttrycka olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: