Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik år 6 Enkla maskiner och tekniska lösningar

Skapad 2020-01-09 08:40 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Teknik
Nästan all daglig verksamhet innehåller någon form av teknik. Från den tvål vi tvättar oss med till vår köksutrustning, husen vi vistas i, transporterna vi använder och de papper vi skriver på. Ett syfte med undervisningen i teknik är därför att eleverna ska få möjlighet att utveckla kunskaper om tekniska lösningar i vardagen. Genom att undersöka tekniken i vardagen får eleverna verktyg för att förstå tekniska lösningar som omger dem. Det kan till exempel handla om att undersöka hur lösningarna fungerar, hur de används, vilka material de är gjorda av och hur deras ingående delar samverkar.

Innehåll

Lokal Pedagogisk planering för år 6 i teknik. 

Ämnesområde: Enkla maskiner & tekniska lösningar

 

Centralt innehåll:

Tekniska lösningar

 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

 

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

 

När: v2 – v.5

 

Hur: Arbetet delas upp i genomgång, enskilt arbete och sedan ett grupparbete.

På skolplattformen ligger det material som delats ut och arbetats med under detta arbetsområde. Dessa ligger som inlämningsuppgifter och är alltså inte inlämningsuppgifter som skall lämnas in. Tyvärr är detta det enda sättet att bifoga filer och kommer synas som om det är inlämningsuppgifter.

-Genomgång av de enkla maskinerna.

-Worddokument med text och frågor på de enkla maskinerna, Tengnäs läromedel.

-Arbetsmaterial på tekniska lösningar

 

Redovisning/ bedömning:

Alla tre sakerna behöver vara inlämnade för bedömning

 • Kahoot under .v3 på de enkla maskinerna.
 • Inlämnat arbetshäfte med svar på frågorna (Tengnäs läromedel).
 • Eget arbete med tekniska lösningar (redovisa skriftligt visa sina kunskaper muntligt

med stöd av en Powerpointpresentation eller med hjälp av en film som du har spelat in.)

 Begrepp:

Teknik , Mekanik, Maskin,  Hävstång, Lutande planet, Kil, Skruv, Hjulet, Blocket, Hållfasthet

 

Det som är gemensamt för alla enkla maskiner är, att det man sparar i kraft

förlorar man i väg. (denna princip skall du kunna förklara med egna ord med exemplevis beskriva ett exempel med ett av de sex maskinerna)

 

Lektion

Innehåll

 

v.2

Introduktion till arbetsområdet.

Power point om Enkla maskiner – genomgång.

Film om de enkla maskinerna: https://www.youtube.com/watch?v=gP5AmcT03m8 (- 7.30 samt slutet)

https://www.demaktigafem.se/video.html 

Arbeta med textmaterial (fakta + frågor)  (Tengnäs läromedel)

Vad är teknik?

Enkla maskiner (kil, hävstång, lutande plan, hjulet, skruven)

Labb:

Hävstången 

 

 

v.3

-        Fortsatt arbete med Tengnäs läromedel

-        Grupparbete: Övningsuppgift – klädnypan

-        Kahoot över de enkla maskinerna 

Labb: Klädnypan

v.4

-        Eget arbete: teknikutveckling.

Labb: Bygga hållfast bro med papper, tejp och sytråd

v. 5

-        Jobba klart med ditt eget arbete och kunna redovisa detta

(Inlämning skriftligt, planera in muntlig redovisning, skicka in film) 

 

Uppgifter

 • Läromedel

Matriser

Tk
Bedömningsmatris Teknik åk 4-6

Teknik 4-6

Når ej målen
E
C
A
Tekniska lösningar
Du kan ge exempel och beskriva enkla tekniska saker i vardagen och några olika delar i dem.
Du kan förklara enkla tekniska saker i vardagen och hur några delar i dem fungerar tillsammans.
Du kan förklara enkla tekniska saker i vardagen och hur några delar i dem fungerar tillsammans. Du ger exempel på andra saker som fungerar på ett liknande sätt.
Konstruktion
Du kan ge exempel och beskriva på ett enkelt sätt hur några hållbara konstruktioner i vardagen byggs upp och vilka material man använder.
Du kan beskriva på ett utvecklat sätt hur några hållbara konstruktioner i vardagen byggs upp och vilka material man använder. Du beskriver på ett utvecklat sätt vad de har gemensamt.
Du kan beskriva på ett välutvecklat sätt hur några hållbara konstruktioner i vardagen byggs upp och vilka material man använder. Du beskriver på ett välutvecklat sätt vad de har gemensamt.
Konstruera
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett ganska bra sätt att lösa problem och gör enkla fysiska eller digitala modeller.
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett bra sätt att lösa problem och gör utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett mycket bra sätt att lösa problem och gör välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Arbetsprocessen
Du kan hjälpa till att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.
Du ge förslag på och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt teknikarbete går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.
Dokumentation
Du kan visa på ett enkelt sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett ganska bra sätt hur du har tänkt.
Du kan visa på ett utvecklat sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett bra sätt hur du har tänkt.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett mycket bra sätt hur du har tänkt.
Tekniken i samhället
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar människor, samhälle och miljö.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar människor, samhälle och miljö.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar människor, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: