Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp Tvådimensionella figurer, vinklar och symmetri

Skapad 2020-01-09 08:57 i Sörgärdets skola Älvkarleby
Grundskola F
Syfte Syftet med detta kapitel är att vi ska utveckla kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att vi utvecklar intresse för matematik och tilltro till vår egen förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge oss möjlighet att uppleva estetiska värden i möte med matematiska mönster, former och samband.

Innehåll

LPP Kapitel 3, Eldorado, åk 4 vt 2020

 

 

Centralt innehåll

Matematik

Geometri

  • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  • Konstruktion av geometriska objekt
  • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas
  • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

 

Förmågor

De förmågor vi kommer att träna på är:

·       Analytiska förmågan – se och förklara samband, se skillnader och likheter och dra slutsatser.

·       Kommunikativ förmågan – muntlig och skriftlig framställan, kommunicera, resonera och formulera.

·       Begreppsliga förmågan – kunna använda nya ord och begrepp.

·       Metakognitiva förmågan- Utveckla sitt eget arbete.

 

Konkreta mål

Du ska:

-          Kunna namnge och beskriva egenskaper som tex antal hörn och sidor samt vinklar hos tvådimensionella figurer/objekt, jämföra dem och visa/synliggöra likheter och skillnader

-          Kunna konstruera olika månghörningar och cirklar med hjälp av linjal och passare.

-          Kunna beskriva egenskaper hos olika tvådimensionella figurer, jämföra dem och beskriva likheter och skillnader.

-          De ska kunna uppskatta vinklar som 900, 1800, 450 och 1350 och ange storlek i grader.

-          Kunna visa symmetrilinjer och avgöra om ett föremål eller en bild är symmetrisk eller asymmetrisk.

-          Kunna göra färdig en bild så at den blir symmetrisk.

 

Undervisning

Vi kommer att:

·       Ha genomgångar inför varje nytt avsnitt

·       ha genomgångar där vi löser uppgifter tillsammans

·       diskutera kring olika frågeställningar

·       använda matematikboken Eldorado att räkna ur

·       jobba med praktiskt material

·       spela spel som är relevant till det vi jobbar med

·       jobba med Tummen upp, geometri

·       ha ett prov i slutet av kapitel 4 som innefattar det vi har jobbat med i kapitel 1, 2 och 3

 

Bedömning

Det som bedöms är hur väl du kan:

o   planera och genomföra arbetsuppgifter

o   beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett fungerande sätt

o   växla mellan olika uttrycksformer samt föra resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra i beskrivningen

o   redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett fungerande sätt och hur du använder dig då av bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med anpassning till sammanhanget.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: