👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2020-01-09 09:11 i Trönningeskolan Halmstad
Hur är det att leva i vår världsdel Europa? Hur ser det ut i de olika delarna och hur har människan påverkat och påverkats av landskapets olika möjligheter.
Grundskola 5 Geografi

Europa, vår världsdel. 

Europa är jordens till ytan näst minsta men till befolkningen tredje största världsdel. Europa har cirka 730 miljoner invånare och det finns 45 länder... 

Men vi ska lära oss så mycket mer om Europa. 

Innehåll

Vi studerar natur och livsmiljöer i olika delar av Europa

Det handlar om jordskorpans plattor och hur de skapar och förändrar världen. Gamla och unga berg och hur vittring och erosion fortsätter att forma landskapet.

Vi studerar natur och livsmiljöer i olika delar av Europa

Hur har människorna anpassat sig till olika klimat och utnyttjat naturtillgångarna.

Vi studerar kartkunskap och namngeografi

Vi studerar olika länder och tränar in viktiga platser och begrepp.

Vi studerar Europa nu och i framtiden.

Vad kan vi göra för att det ska vara bra att bo i Europa även i framtiden? Hur kan våra naturresurser räcka till och fördelas? 

Konkritiserade mål

 • kunna namn och läge på Europas länder, deras huvudstäder och andra viktiga delar som tex berg och floder..
 • ha kunskap om jordens resurser, hur de är fördelade och deras kretslopp. 
 • kunna använda och förklara centrala ord och begrepp som vi använt.
 • kunna ge någon förklaring till Europas befolkningsfördelning.
 • förklara något om olika levnadsvillkor i Europa och några orsaker varför det är så.
 • förstå vikten av olika typer av klimat- och miljöarbete, samt förstå vad hållbar utveckling innebär. 

Hur ska vi jobba?

 • Vi repeterar tillsammans om Europas klimat, miljö och naturtyper.
 • Vi läser om de olika länderna i Europa.  
 • Vi jämför olika länder.
 • Vi ser på film om Europa.
 • Du använder dig av olika källor som faktaböcker, atlas, filmer och Internet.
 • Vi använder blindkartor för att träna namngeografi.
 • Vi diskuterar olika levnadsvillkor och dess orsaker.
 • Vi diskuterar hållbar utveckling och klimat- och miljöarbete. 

 

 Visa vad du har lärt dig

Vad tycker du? Här får ni komma med förslag.

 

Det här kommer jag att bedöma

Din förmåga att använda geografiska begrepp på ett fungerande sätt.
Din kunskap om Europas namngeografi.
Din kunskap om jordens resurser. 
Din förmåga att på ett enkelt sätt beskriva hur befolkningen är fördelad i Europa.
Din förmåga att beskriva storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Din förmåga att resonera om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i Europa. 
Din förmåga att beskriva vad hållbar utveckling innebär och vad hur klimatet påverkar oss och andra människor. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Kunskapskrav Geografi Europa

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mer än väl godtagbara kunsakper
,
 • Ge
Du har ännu inte kunnat visa att du har godtagbara kunskaper om natur- och kulturlandskap
Du har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Du har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Du har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Du har ännu inte kunnat visa att du har godtagbara kunskaper i att beskriva samband mellan natur- och kulturlandskap och befolkningsfördelning
I resonemangen beskriver du enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver du förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver du komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Du har ännu inte kunnat visa att du har godtagbara kunskaper i att använda geografiska begrepp.
Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
 • Ge
Du har ännu inte kunnat visa att du har godtagbara kunskaper i att undersöka omvärlden och då använda kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt i att föra enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Du har ännu inte kunnat visa att du har godtagbara kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visa det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Du har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Du har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Du har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
 • Ge
Du har ännu inte kunnat visa att du har godtagbara kunskaper i att resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Du kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Du kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Du kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Du har ännu inte kunnat visa att du har godtagbara kunskaper i att föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Du ska kunna föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Du ska kunna föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Du ska kunna föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.