Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från början till slut (???)

Skapad 2020-01-09 09:24 i Svärdsjöskolan Falun
Grundskola 7 Fysik Biologi Kemi
Vad fanns innan universum skapades? Hur blev planeten vi bor på till? Hur ser naturen ut på olika platser på jorden? Kommer vår planets tid ta slut? På vilket sätt påverkar vi människor vår planets framtid? Hur påverkar vår konsumtion en hållbar utveckling? På vilket sätt påverkas miljön av jeansen du har på dig? Dessa frågor och mycket mer kommer du att få svar på när vi arbetar med temat "Från början till slut (???)". I det här temat kommer vi att arbeta integrerat med de tre ämnena biologi, fysik och kemi.

Innehåll

Kunskapsmål

Biologi

Växter, lavar

- Ekologi: ekosystem och naturtyper

Kemi

- Hållbar utveckling

- Framställning och återvinning av metall, plast och papper.

- Livscykelanalys av en produkt

Fysik

- Astronomi: Tid, universum och livets uppkomst

Metoder och arbetssätt

Vi kommer att läsa om hållbar utveckling med fokus på tillverkning, återvinning och avfallshantering av våra vanligaste material. Fakta hämtar vi bland annat ur boken Kemi Direkt, på naturskyddsföreningen.se och Ugglansno.se. Vi kommer att laborera och titta närmare ett av våra miljöhot; försurning.

Vi kommer att läsa om astronomi. Vi kommer att lära oss om solsystemet, tiden, universums uppkomst och hur livet startades på jorden. Fakta hämtar vi ur böckerna Fysik Direkt och Kemi Direkt. 

Vi avslutar temat med att arbeta med ekologi och de ekosystem som finns på jorden idag. Vi lär oss även om växter och deras livscykler. Fakta hämtar vi ur boken Biologi Direkt. Vi kommer att genomföra exkursioner där vi tittar närmare på ekosystem i vårt närområde. 

Lektionerna varieras med genomgångar, filmer, gruppuppgifter, praktiska uppgifter, laborationer samt individuella läs och skrivuppgifter. 

Litteratur

Biologi Direkt s. 74-86, 328-351

Kemi Direkt. s. 192-195

Fysik Direkt s. 2-23, 214-233

Ugglansno.se

Naturvårdsverket.se

Begrepp

Biologi

Lav, symbios, sporväxt, fröväxt, klorofyll, cellvägg, kloroplaster, vakuoler, ståndare, pistill, frö, fotosyntes, klyvöppning, kärlsträngar, stjälk, rötter, mossa, spor, torv, ormbunke, lummer, fräken, frö, träd, buske, ört, gräs, pollen, pollinering

Kemi

Hållbar utveckling, ekologisk/social/ekonomisk hållbarhet, biologisk mångfald, ekosystemtjänster, pH, neutralisera, försurning, fossila bränslen, kalkning, livcykelanalys, råvaruutvinning, återvinning, avfall, klimatutsläpp, metall, plast, pappersmassa

Fysik

Astronomi, dygn, jordaxel, månad, månens faser, årstid, energikälla, stjärna, planet, satellit, måne, solsystem, atmosfär, dragningskraft, tidvatten, månförmörkelse solförmörkelse, jätteplanet, stenplanet, dvärgplanet, solen, asteroid, komet, meteorit, meteor, jättar, superjättar, ljusår, vintergatan, galax, nebulosa, fusion, röd jätte, vit dvärg, supernova, svart hål, Big Bang.

 

Bedömning

I kemi kommer ni att få arbeta med en inlämningsuppgift kopplad till arbetet med hållbar utveckling. Uppgiften blir att göra en livscykelanalys på en produkt där ni berättar om produktens väg från råvaruhantering till återvinning. Vi gör även laborationer i kemi om försurning där genomförande och dokumentation bedöms.

I astronomi (fysik) kommer vi att ha ett skriftligt prov i slutet av området. Till detta kommer ni att få instuderingsfrågor till hjälp. Ni ska även göra en förklarande text i form av en presentation där en stjärnas livscykel förklaras. 

I ekologi (biologi) kommer vi att genomföra en fältstudie där ni dels genomför en undersökning samt skriver en rapport om undersökningen med kopplingar till teorin vi läst. Ni kommer att få en uppgift där ni redogör för växtcellens delar eller växternas förökning muntligt. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.
  Fy  7-9
 • Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
  Fy  7-9
 • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.
  Fy  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: