Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världens befolkning

Skapad 2020-01-09 09:27 i Husbygårdsskolan F-9 Stockholm Grundskolor
Jordens befolkning förändras hela tiden. Vi blir fler och fler och vi flyttar mellan länder men även inom länder. Människors levnadsvillkor ser olika ut både beroende på var man bor i världen och om man bor på landsbygden eller i städer. I vissa länder har man det bra ekonomiskt, medan det i andra finns en stor del som lever på fattigdom. Hur kommer det sig och hur kan man förändra detta? Detta kommer arbetsområdet främst handla om.
Grundskola 9 Geografi
Jordens befolkning förändras hela tiden. Vi blir fler och fler och vi flyttar mellan länder och inom länder. Hur människors levnadsvillkor ser ut är olika beroende på var man bor i världen men också beroende på om man bor i en storstad eller på landsbygden. I vissa länder har de flesta det bra, ekonomiskt, medan det i andra länder finns de som lever i fattigdom. Hur kommer det sig och vad kan man göra för att förändra det?

Matriser

Ge
Världens befolkning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samspel mellan människa, samhälle och natur
Grundläggande
Goda
Mycket goda
För resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen
Enkla och till viss del
Utvecklade och relativt väl
Välutvecklade och väl
För resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen
Enkla och till viss del
Utvecklade och relativt väl
Välutvecklade och väl
Kan undersöka omvärlden och använder kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker
I huvudsak
Relativt väl
Väl
För resonemang om olika källors trovärdighet och relevans
Enkla och till viss del
Utvecklade och relativt väl
Välutvecklade och väl
Kunskaper om världsdelarnas namngeografi
Grundläggande
Goda
Mycket goda
För resonemang om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor
Enkla och till viss del
Utvecklade och relativt väl
Välutvecklade och väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: