Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skönlitteraturens historia i sju kapitel

Skapad 2020-01-09 09:31 i Skarpatorpsskolan Stockholm Grundskolor
Skönlitteraturens historia i sju kapitel.
Grundskola 9 Svenska som andraspråk
Under det här arbetsområdet får du en genomgång av den västerländska skönlitteraturens historia, kunskaper om de sju stora epokerna, bekanta dig med några av de mest berömda författarna och deras verk. Du kommer även att få förståelse för hur det som hände i världen påverkade den litteratur som skrevs.

Innehåll

Syfte

Du skall kunna föra resonemang om olika verk med koppling till dess upphovsman, dra underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. Det betyder att du bla skall kunna visa hur det som skrivs påverkas av författarens erfarenheter och det som händer i samhället han eller hon lever i. För att kunna se dessa samband behöver du ha kunskaper om skönlitteraturens historia, känna till de litterära epokerna, deras koppling till den "vanliga historien", några viktiga författare och några kända berättelser. 

Centralt innehåll

Undervisning

Ni kommer att läsa om de sju epokerna för att få en helhetsbild av vad som hände med litteraturen under den här tiden. Ni kommer att ta reda på nedanstående:

 1. När inföll epoken?
 2. Hur har epoken fått sitt namn?
 3. Tiden - Vad hände under den här tiden och hur påverkade det litteraturen?
 4. Berättandet - Hur spreds verken? Vad skrev man om? Vilka genrer fanns det? mm
 5. Några kända verk och deras författare.

När det övergripande jobbet är gjort skall ni grupper redovisa en epok som ni blir tilldelade. Närmare instruktioner angående redovisningen ges under lektionerna.

 

Onsdag

 

Samling: Kunskapskrav, centralt innehåll och varför litteraturhistoria. Snabbrepetition antiken ID: a5564

 

Eget arbete: Vi läser: Tristan och Isolde. a3972

 

Torsdag:

 

Samling: Medeltiden 

 

Eget arbete: Vi läser, Den gudomliga komedin, Gör uppgifterna på ID: a6055

 

Fredag

 

Samling: Renässansen, vi diskuterar frågorna. ID: a9201

 

Samling: Film, Hej litteraturen Renässansen. 

 

Onsdag

 

Samling: Upplysningen ID: a5281

 

Gruppdiskussioner med samtalsledare: ID a5281

 

Eget arbete: ID: a9050

 

Torsdag

 

Samling: Romantiken ID: a9055, genomgång hur kan använda matrisen för att plugga. 

 

Eget arbete: Gör uppgifterna på ID: a7287, läs ID: a6633 

 

Fredag

 

Samling: Realismen ID: a3713, Oliver Twist, Jane Eyre och Brott och Straff. 

 

Onsdag

 

Samling: Modernismen 

 

Eget arbete: Uppgifter ID: a6548 

 

Torsdag

 

Samling: Vi snabbrepeterar epokerna 

 

Eget arbete: Repetera genom att t ex arbeta med matrisen eller diskutera med klasskompisar.

 

Fredag

 

Samling: Q & A Har du några frågor om epokerna? Är det något du vill ha förtydligat? Har du något annat du vill att jag går igenom? 

 

Eget arbete: Studietid, studera inför provet. 

 

Bedömning/examination

Examination: Redovisning och ett skriftligt prov.

Bedömning: Se matris. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  SvA  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  SvA  E 9
 • Eleven för också enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då till viss del underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
  SvA  E 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  SvA  C 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
  SvA  C 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  SvA  C 9
 • Eleven för också utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då relativt väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
  SvA  C 9
 • I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  SvA  C 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  SvA  A 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse
  SvA  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  SvA  A 9
 • Eleven för också välutvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
  SvA  A 9
 • I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutveck­lade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  SvA  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: