Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min familj

Skapad 2020-01-09 09:45 i Harbo förskola Heby
Förskola
Min familj är en del av min dag, jag berättar, leker och tänker på dem.

Innehåll

Läroplansmål/ nationella mål:

"Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Den ska ge barnen möjlighet att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor."

 

Syfte: (Här beskrivs syftet med det valda läroplansmålet. Varför har vi valt detta läroplansmål? Var är vi?)

 Vi har valt detta läroplansmål då vi vill att barnen ska få reflektera över att familjer kan se olika ut.  

 

Mål:  (Här beskrivs det förväntande resultatet. Vart ska vi?)

 Vi har uppmärksammat att barnen i dag ofta pratar om sina föräldrar och sina syskon, de beskriver dem och berättar deras namn. Därför vill vi ta tillvara på barnen tidigare kunskaper om sina familjer. Det kan både vara att berätta om, räkna hur många familjemedlemmar man har, om det finns husdjur, hur många. Vi vill med detta projekt utgå ifrån barnen intressen för att utveckla arbetet vidare.  

Utbildning och undervisning: (Här beskrivs själva arbetssättet. Hur gör vi för att nå det förväntade resultatet).

 Vi har under samlings tillfällen börjat introducera samtal om familjen, om barnen har några syskon, vad syskonen heter. 

 Barnen kommer att vara uppdelade i tre grupper, Röda gruppen, Gröna gruppen och Blåa gruppen där kommer:  

  • Skapa sina familjer med hjälp av olika material
  • Lyssna på böcker om olika familjesituationer 
  • Göra kartor hem 
  • Fråga alla barnens familjer att ta bilder på barnens "familj", för att ha konkreta material att arbete med.  

 

Uppgifter:

-se nedan

 

Reflektion/ Analys

Anteckna under arbetets gång.

När temat är över görs en utvärdering. Nådde vi mål och syfte?

Vad kan vi göra annorlunda till nästa gång? Vad kan vi förbättra?

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: