Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering för Bananen vt 2020

Skapad 2020-01-09 09:48 i Trumman Haninge
Förskola
Denna planering gäller för vt 2020 och projektet "Färg och form".

Innehåll

Fokusområde som vi valt:

  • Stillhet- rörelse- balans

Syfte: Att tillsammans med barnen skapa förutsättningar och i arbetet med värdegrunden, lägga grunden samt ge en förförståelse hos barnen att alla är lika mycket värda. 

Frågeställning: Hur skapar vi färg och form?

Avdelningens egna värdeord : Att bli en bra kompis. Värna om varandra, sig själv och naturen. Värna om relationerna.

Så här planerar vi att arbeta med Raster,

-Språk, kommunikation​ och förhandling: Vi använder oss utav högläsning, flanosagor, bildstöd och ipad , bandspelare och konkreta material för att förstärka deras kommunikation och språk, sånger och ramsor ,verbal och icke verbal kommunikation,

-Digitalt och ​ analogt: Vi vill introducera arbetet med källkritik i det digitala och kommer ta hjälp från Lokal it-strateg för att komma igång.Vi observerar barnen enskild och i grupp genom att fota, filma och reflektera tillsammans i projektorn eller i våra samlingar via ipad. Testa Greenscreen.

-Normkritik och Normkreativitet: Mångfald, okodat material, återbruksmaterial. Vi vill tillföra en smal matta genom en hylla, så barnen kan krypa igenom.

-Barns rättigheter: Arbeta med barnkonventionen genom boken "Alla barns rätt" från barnkonventionen samt koppla ihop dessa för att främja både rättigheter och skyldigheter som både stora och små har. Vill vill även använda oss av "Kompisböckerna".

Gruppindelning: konstanta grupper, rörliga pedagoger

Det här blir vårt observationsfokus: Hur barnen beter sig mot varandra.

Så här dokumenterar vi : avdelnings lärloggar i Unikum ,individuella   lärloggar i Unikum

Så här delar vi upp pedagoger: närvarande pedagoger

Material och miljöer vi erbjuder barnen: Projicering och arbete med ipad med pedagog närvarande kommer introduceras. Ändra i bygghörnan.

Tid. Planera tiden:

Så här reflekterar vi: Vid veckoreflektion samt under dagen tillsammans i arbetslaget, vid samling och lunchen med barnen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: