Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grej of the week

Skapad 2020-01-09 09:55 i Färlövs skola Kristianstad
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med "Grej of the week". Vi arbetar med händelser som är aktuella runt om i världen men även med historiska händelser och personer. Du får skriva faktatexter som du samlar till en bok.

Innehåll

 

 

Lärandemål:

Du ska kunna  berätta om rättigheter som barn och andra människor har eller har haft förr.

 

Du visar förståelse för varför människor flyttar och vad det kan betyda för de som flyttar (t.ex. flyktingar) 

 

Du kan säga något om hur man kan göra miljön bättre på vår jord. 

 

Du känner till några olika platser som man besöker när man t.ex vill be till sin Gud (kyrka, synagoga och moské) 

 

Du ska också känna till någon högtid som man firar inom Kristendomen.

 

Du ska känna till några berättelser ur Bibeln och berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

 

Du kan ge kommentar och ha åsikter om saker som händer i din omvärld just nu

 

Du kan ta del av enkel information i olika medier t.ex. en powerpoint en text eller en film och prata om de saker vi arbetar med. 

 

 

 

Undervisning:

 

Vi kommer att arbeta med “Grej of the week”. Då får du lära dig om olika saker i vår värld. Det kan vara något som hänt för länge sedan, något som är väldigt känt i vår värld eller något som är aktuellt just nu. Du får information genom Powerpoints, film eller genom annan muntlig genomgång och får träna på att skriva faktatexter som du samlar till en bok. 

 

Bedömning:

Jag bedömer hur aktiv och delaktig du är vid diskussioner genom observation. Jag bedömer även innehållet i dina faktatexter.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: