Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och Division

Skapad 2020-01-09 09:55 i Rågsveds grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4
Nu kör vi igång med arbetsområdet Multiplikation och Division. Om du lär dig tabellerna utantill kommer arbetsområdet bli mycket enklare.

Innehåll

 

 Vad: Specifikt ämnesområde och kopplingar till det centrala innehållet i Lgr. 

  Rationella tal och deras egenskaper

 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform  vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

 Algebra

 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.

 Problemlösning

 •  Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 •  Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

 

 Varför: Kopplingar till syftesdelen i Lgr11

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Hur: Hur ska vi arbeta med arbetsområdet, hur kommer undervisningen att se ut

Under arbetets gång kommer du att få:

 • Lyssna på genomgångar
 • Träna multiplikationstabellerna
 • Enskilda arbetsuppgifter och grupp arbetsuppgifter
 • Träna dig på att föra och följa matematiska resonemang

Så här arbetar du för att nå målen:

 • Du deltar aktivt i matematiska samtal och resonemang.
 • Du lyssnar vid genomgångar.
 • Du deltar aktivt i gruppuppgifter.
 • Du arbetar aktivt med enskilda uppgifter.

När: Vecka 2-7

Språkfokus: Centrala ord och begrepp. Eventuell textgenre 

Multiplikation, faktor, produkt, siffersumma, division, täljare, nämnare, kvot, dividera, multiplicera, dela,

Vad bedömer vi: Hur ska eleverna redovisa sina kunskaper? Konkretisering av kunskapskraven i Lgr11

 Du visar att du uppnår målen för arbetsområdet genom att:

 • Delta i samtal och diskussioner.
 • Genomföra arbetsuppgifterna.
 • Delta aktivt i matematiska samtal och diskussioner.
 • Genomföra diagnoser och kunskapskontrollen.

Målen efter avslutat arbetsområde är att du:

·         förstår hur addition och multiplikation hör ihop.

·       kan multiplicera ental, tiotal och hundratal och tusental 
t ex  5 ⦁ 6, 5 ⦁ 60, 5 ⦁ 60

·        förstår hur multiplikation och division hör ihop.

·        kan genomföra beräkningar med multiplikation med en flersiffrig faktor och hanterar minnessiffran på ett korrekt sätt.

·        kan genomföra beräkningar med division med flersiffrig täljare och hanterar minnessiffran på ett korrekt sätt.

·         använder dig av multiplikation och division när du löser textuppgifter.

·         försöker lösa enkla matematiska problem och väljer en för uppgiften lämplig metod.

·         visar hur du löser uppgifterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: