Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vt20 Historia i sammanfattning 1500-1914

Skapad 2020-01-09 10:15 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Ett arbete kring de stora religionerna, kristendom, islam, judendom, buddism och hinduism.
Grundskola 7 – 9 Historia Svenska
Under några veckor arbetar vi i historia med tiden runt 1500-1914, och förbereder också en muntlig redovisning av ett valt fördjupningsämne.

Innehåll

Mål att arbeta mot

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Arbetsbeskrivning

Under några veckor fortsätter vi med att arbeta med tiden från ca 1500-1914, både vad som hände i Sverige men också hur det såg ut i övriga världen.

Alla kommer att genomföra en grundkurs som består av föreläsning och film, textläsning med instuderingsfrågor samt begreppsträning. Du kommer dessutom att välja ett fördjupningsområde där du tar reda på mer fakta och dels redovisar arbetet muntligt i mindre eller större grupp samt lämnar in faktatexten till läraren (ca 1 sida).


Vecka 02:
Nystart på historiearbetet, föreläsning, textläsning med instuderingsfrågor

Vecka 03:
Textläsning med instuderingsfrågor, begreppsträning, val av fördjupningsområde

Vecka 04:
Arbete främst med fördjupningsarbete, förberedelse av redovisning

Vecka 05:
Skriftlig examination på grundkurs (text+begrepp) ...dagen den /1, Uppstart av muntliga redovisningar, inlämning av faktatext fredag 31/1

Bedömning

Följande kommer att bedömas (matrisen finns under fliken "Bedömning"):

  • Grundläggande kunskaper (skriftlig examination)
  • Förmåga att använda historiskt källmaterial (resultat på examination och självständighet under lektioner, samt arbete under fördjupningsdel)
  • Kunna använda historiska begrepp (skriftlig examination)
  • Kunna förbereda och genomföra muntlig presentation

Matriser

Hi Sv
Historia i sammanfattning 1500-1914

Förnivå
E
C
A
A
Historia
(utifrån resultat på prov och arbete på lektioner)
Eleven visar grundläggande kunskaper genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
Eleven visar grundläggande kunskaper genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
Eleven visar grundläggande kunskaper genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar,
Historia
(utifrån resultat på prov och arbete på lektioner)
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor
Historia
(utifrån resultat på prov)
Eleven kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt
Historia
(utifrån innehåll i fördjupning)
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor
Svenska
(muntlig redovisning)
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: