Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott & Hälsa VT20 åk4

Skapad 2020-01-09 10:16 i Surteskolan Ale
Grundskola F
Syfte Genom undervisningen i ämnet idrott ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang, • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil, • genomföra och anpassa utevistelse och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och • förebygga risker för fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och vatten

Innehåll

 

Centralt innehåll

Rörelse

 

• Sammanfatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

 

• Olika lekar, spel och idrotter inomhus och utomhus, samt danser och rörelse till musik..

 

• Takt och rytm i lekar, danser och rörelse till musik.

 

• Simning i mag- och ryggläge.

 

Hälsa och livsstil

 

• Kroppsliga och mentala effekter av några i närmiljön olika träningsformer.

 

• Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.

 

• Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

 

• Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer,levnadsvanor,
  kroppsuppfattning och självbild.

 

Friluftsliv och utevistelse.

 

• Att orientera sig i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor. Kartors uppbyggnad och symboler.

 

• Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

 

• Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

 

• Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur och utevistelse.

 

• Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten.

Kunskapskrav

Bedömning

 

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 

utföra rörelser i gymnastikredskap och andra andra redsakap
utföra olika lekar, spel och idrotter inomhus och utomhus, samt danser och rörelse till musik
följa takt och rytm i enklare lekar, danser och rörelse till musik
kunna simma 50 m
förstå kroppsliga och mentala effekter av några i närmiljön olika träningsformer
förstå vikten av uppvärmning för att undvika skador
förstå enklare ord och begrepp inom fysiska aktiviteter och träningsformer,levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild
kunna orientera sig i den närliggande skolmiljön med hjälp av kartor.Kartors uppbyggnad och vissa enklare karttecken
genomföra lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer
förstå vissa rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten
förstå vikten av säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur och utevistelse.

 

känna till badvett och säkerhet vid vatten.

Undervisning

I undervisningen kommer vi att:

 

paddla i Surtesjönorientera på skolområdet
träna på kartteckenvandra i Vättlefjäll
utföra övningar i olika slags redskapsbanor samt träna i olika redskap
utföra lekar, småbollspel, lagbollspel och friidrott inom- och utomhus
utföra dans och rörelser till musikträna på takt och rytm i rörelser och dans
träna på simning i mag och ryggläge i samband med våra baddagar
förklara kroppsliga och mentala effekter av olika sorters fysisk aktivitet
förklara vikten av uppvärmning för att minsk skaderisken
utföra styrketräningsövningar med den egna kroppen som belastning
förklara begrepp såsom intervallträning, styrketräning

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: