Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Join the Quest chapter 1-3

Skapad 2020-01-09 10:28 i Frötuna skola Norrtälje
Planering för kapitel 1 i läromedlet Join the quest åk 4.
Grundskola 4 Engelska
Fokus kommer att vara på att repetera: Lyssna och Läs: fabel, beskrivningar, dialoger och dikter om vardagligs nära ämnen. Tala och skriva: att kunna ställa frågor, enkla dialoger och presentationer. Grundläggande språkliga och grammatiska delar.

Innehåll

Lärandemål

Skriftlig kommunikation (läsa, läsförståelse och skriva):
 Att kunna ord, uttryck och formulera sig i text om vardaglig ämnen som ligger eleverna nära.                                                                                           Att kunna förstå och läsa texter olika typer av texter och textinnehåll.

Muntlig  kommunikation (tala och hörförståelse):
Att kunna lyssna på, förstå och använda ett ordförråd som täcker olika vardagliga ämnen
Att kunna inleda, upprätthålla och avsluta samtal kopplade till kända vardagliga situationer, och hålla kortare presentationer
Att kunna använda artighetsfraser och exempelvis fråga om klockan eller vägen.  

Grundläggande språklära och grammatik:
Att kunna använda grundläggande mönster för rättstavning, ordböjning, menings- och textbyggnad vid framställande av text.                                           Att kunna grundläggande grammatiska regler vi kommunikation i form av tal och text.

Bedömning

Bedömningen kommer att ske löpande genom olika uppgifter, både muntliga (t.ex. i diskussioner och presentationer) och skriftliga (t.ex. brev och olika tester).

Undervisningens innehåll

I det här kapitlet kommer vi att bekanta oss med läromedlet Join the quest åk 4, både textbok, arbetsbok och webbappen. Eleverna kommer att träna olika basförmågor tala, skriva, förstå och läsa genom t.ex. diskussioner i helklass och mindre grupper, brevskrivande, olika grammatikövningar, lyssna på- och läsa texter m.m.

 

 

Uppgifter

 • Body Reactions; homework 13/2

 • Läxa 6/2 Grammatik Komparera adjektiv

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
Join the quest

Förstå och tolka talad engelska (hörförståelse)

1
2
3
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet, tex. vid muntliga instruktioner.
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet, tex. vid muntliga instruktioner.
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet, tex. vid muntliga instruktioner.

Förstå och tolka skriven engelska (läsförståelse)

1
2
3
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i skriven, enkel engelska samt enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i skriven, enkel engelska samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i skriven, enkel engelska samt enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Tala

1
2
3
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Skriva

1
2
3
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

1
2
3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: