Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattedirekt Kap5 Algebra 6A

Skapad 2020-01-09 10:36 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 6 Matematik
I det här kapitlet får du lära dig om algebra. Du övar på begrepp som uttryck och variabler och hur du kan förenkla uttryck och använda ekvationer vid problemlösning. Du får också lära dig att skriva uttryck som beskriver mönster.

Innehåll

Mål: * veta att ett obekant tal kan skrivas med en bokstav, t ex x+5 eller 7-y

        * förstå och kunna skriva algebraiska uttryck

        * veta hur geometriska mönster kan beskrivas och uttryckas

        * kunna förklara vad en ekvation är och lösa ekvationer 

        * förstå vad som menas med obekanta tal, algebraiska uttryck, likhet, ekvation

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: