Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte Direkt Safari 1B

Skapad 2020-01-09 11:00 i Gylle skola Borlänge
Grundskola F
I boken får eleverna möta Tanja, Tim och kängurun Trixi som finns med som en röd tråd i boken. Trixi dyker upp på många ställen med pratbubblor som kompletterar informationen i genomgångsrutorna eller ger en ledtråd. Matematik är roligt och att få ta del av en ny mattebok är alltid spännande! Vad får vi lära oss i den här boken? Öppna den och ha kul i matematikens värld!

Innehåll

VT -20

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska få lära dig mer om:

 • talen 0 -20.
 • addition och subtraktion upp 20.
 • addition och subtraktion med hela 10-tal upp till 100.
 • klockan, vikt, former och längder.

Hur ska vi lära oss detta?

 • Gemensamma matematiska diskussioner.
 • Genomgångar
 • Du arbetar på egen hand i boken.
 • Du får arbeta med praktiskt material.

 

 

Hur du får visa vad du kan:

 • du deltar i matematiska diskussioner på olika sätt.
 • du arbetar på din egen lilla wb-tavla.
 • du arbetar i din Mattesafari 1B bok.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

- Syfte - Vilka förmågor ska utvecklas?

- Centralt innehåll - vilka delar är relevanta för arbetsområdet?

- Kunskapskrav

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Ma Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Centralt innehåll
 • Ma  1-3 Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3 Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3 Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3 Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
 • Kunskapskrav
 • Ma   3 Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3 Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3 Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3 Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3 Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma   3 Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
 • Ma   3 Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
 • Ma   3 Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: