Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Listening comprehension (HF) Åk6

Skapad 2020-01-09 11:16 i Bruksskolan Flen
Grundskola 6 Engelska
Vi kommer att träna och utveckla hörförståelse (HF).

Innehåll

Det du kommer att träna på och få utvecklas är det här:

  • Vi övar på att lyssna koncentrerad
  • Vi övar på att lyssna på korta hörförståelse övningar med förförståelse; d.v.s. ta med allt information som vi redan får i frågorna/ meningar, titel mm. som vi får veta innan
  • Vi lär oss gissa, det kallas "educated guuess", d.v.s. förvänta vissa ord i en viss grammatisk struktur, eller ett ord som rimmar i en sång/ dikt, eller lyssna efter en verb eller preposition som saknas i sammanhanget…
  • Vi övar på att förstå olika röster och accenter i engelska (australienska, sydafrikansk, amerikansk, brittisk engelska mm.)
  • Vi övar på att lösa olika slags hörförståelse övningar: svara om påståenden är rätt eller fel, vi rättar påståenden som är fel, vi svarar på frågor med frågeord, vi svarar på ja/ nej frågor, vi lyssnar efter specifika ord i en sång eller dialog...
  • Vi övar på att förstå instruktioner (inklusive frågeord) på engelska
  • Vi lär oss nya vardagliga ord och skriver en egen gloslista så att de kan användas i senare skrivövning.
  • Vi lär oss förstå våra egna svårigheter och hur vi kan förbättra oss när vi lyssnar på engelska.

 

Uppgifter

  • Listening skills British Council

  • Newsreel

Matriser

En
Listening comprehension EN6

Rubrik 1

Nivå 1 F
Nivå 2 E
Nivå 3 C
Nivå 4 A
Aspekt 1
Förstår och kan redogöra för det som sägs i tydligt talad engelska.
Uppfattar bara små delar av det som sägs.
Uppfattar det viktigaste av det som sägs och redogör för det.
Kan redogöra för det viktigaste och för tydliga detaljer i det som sägs.
Redogör ganska detaljerat för innehållet.
Ny aspekt
Förstår och följer muntliga instruktioner.
Har svårt att uppfatta och följa instruktioner.
Följer instruktioner med godtagbart resultat.
Följer instruktioner ganska väl.
Följer instruktioner med gott resultat.
Ny aspekt
Använder strategier för att lyssna sig till viktig information.
Kan ännu inte använda någon strategi för att förstå bättre.
Lyssnar efter nyckelord.
Lyssnar efter nyckelord samt gör goda gissningar av ords betydelse.
”Söklyssnar”, gissar ords betydelse utifrån sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: