Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion Vt-20

Skapad 2020-01-09 11:18 i Tullbroskolan sär Falkenberg
Vi kommer att lära oss om fem världsreligioner, buddism, judendom, hinduism,islam kristendom, och göra jämförelser mellan dessa, samt hur människor lever och påverkas av sin religion i vardagen
Grundsärskola 7 – 9 Samhällsorienterande ämnen
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen.

Innehåll

Syfte 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar. Vidare ska undervisningen stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt.

 

Bedömning - vad 

Jag kommer bedöma dina förmåga att:

 • jämföra och beskriva religionens betydelse i Sverige över tid. 
 • jämföra kristendomen och några andra världsreligioner (t ex heliga platser, ritualer och levnadsregler) och ge exempel på likheter och olikheter.
 • Kan resonera och framföra åsikter om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet. 

 

Bedömning - hur

Du visar vad du kan:

 • under lektionerna
 • i samtal/diskussioner
 • i olika övningar/redovisningar 

 

Undervisning och arbetsformer

I undervisningen kommer du att arbeta med: 

 

* Faktatexter

* Filmer

* Arbetsblad/häften

* Samtal och diskussioner

* Kooperativa övningar (KL)

* Bildskapande

* Informationssökning 

* ev grupparbete

*ev drama

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  SO  7-9
 • Hur livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i olika religioner och andra livsåskådningar.
  SO  7-9
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  SO  7-9
 • Religiöst motiverade levnadsregler, ritualer, högtider, symboler och berättelser inom buddism och hinduism.
  SO  7-9
 • Vilken betydelse religioner och andra livsåskådningar kan ha för människors identiteter och livsstilar.
  SO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
  SO  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att jämföra och beskriva religionens betydelse i Sverige från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  SO  E 9
 • Vid jämförelser mellan kristendomen och några andra världsreligioner bidrar eleven till resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
  SO  E 9
 • Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att bidra till att framföra och bemöta åsikter samt resonera om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  SO  E 9
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
  SO  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: