Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att föra fram sin åsikt i tal och skrift

Skapad 2020-01-09 11:25 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
En fortsättning på åttans retorikkurs med fokus på argumentation i tal och skrift.
Grundskola 7 – 8 Svenska
Nu är det dags att fördjupa dina kunskaper i argumentation och retorik. Fokus kommer att ligga på att kunna argumentera för sin sak, både i tal och skrift. Att känna till några retoriska knep kan vara till stor hjälp för att nå ut med sitt budskap och för att undvika att bli lurad eller manipulerad. Slutprodukten består av ett ämnesövergripande arbete mellan SO och svenska med inriktning på klimatdebatten .

Innehåll

Mål

- lära dig att formulera argument och motargument,

- lära dig olika typer av retoriska knep,

- skriva och lämna in en argumenterande text.

- lära dig skriva på skolspråk

- lära dig använda skrivreglerna

- informationssökning och källkritik

Syfte

- utveckla förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

- utveckla förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

- utveckla förmågan att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Arbetets innehåll

Det här arbetsområdet handlar om att lära sig hur man formulerar och bemöter argument och för fram sin åsikt på ett övertygande sätt. För att lyckas med det gäller det att anpassa språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare (publik, läsare). En viktig del är att inse språkets betydelse för att utöva inflytande.

Arbetssätt och redovisningsform

Arbetssätt
Vi kommer att:

- arbeta med retorik och gå igenom hur man bygger upp ett argumenterande tal (Gleerups Svenska Handbok)

- läsa olika argumenterande texter och titta på dess uppbyggnad och språk 

- träna med hjälp av övningar på att framföra dina åsikter

- träna på att gå igenom hur man ger och tar emot respons.

Redovisning

  • Skriva en argumenterande text

 

Visa din kunskap - Bedömning

Jag bedömer:

  • Hur du deltar i samtal och diskussioner,
  • Hur väl du behärskar att skriva en argumenterande text.
  •  Hur väl du använder skrivreglerna 

  •  informationssökning och källkritik

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: