Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BÅ HT2019-VT 2020 I diktens värld

Skapad 2020-01-09 12:05 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Förstå och använda diktens språkliga knep, tolka dikter och föra resonemang om tolkningar av dikter.
Grundskola 9 Svenska
vecka 49 2019- 4 2020

Innehåll

SYFTE

Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

  • Urskilja språkliga strukturer (se de språkliga knep begreppen står för i olika dikter och använda dessa samt diktens form vid egen diktning)
  • Reflektera (tolka dikter)
  • Motivera (underbygga resonemang)

 

ARBETSSÄTT

Vi läser och arbetar med dikter. Du lär dig några viktiga begrepp inom denna genren, som t ex anafor, allitteration, liknelse och metafor. Vi samtalar om budskap. Du tränar att motivera dina tolkningar av och åsikter om dikter.

Uppgifter som bedöms:

1. Egen dikt: Du skriver en egen dikt och motiverar form och språkliga knep. Inlämning måndag 20/1. Arbetet med dikten sker hela v. 3

2. Begreppstest: Efter genomgångar av olika diktbegrepp kommer du att behöva läsa på så att du förstår innebörden av dem. Det kan du göra genom uppgifter i dina två häften som du har fått. I det ena häftet finner du enbart begrepp (powerpoint) och i det andra finner du både begrepp och olika dikter samt analysuppgifter. Torsdag 16/1 kommer ni att ha ett mindre digitalt självrättande begreppstest (det kommer att finnas svarsalternativ) så att ni och jag kan se att ni är väl insatta inför det slutliga analysprovet.

2. Analys: Torsdag 23/1 är det dags för analysprov. Provet består av två uppgifter. Den första uppgiften går ut på att läsa en dikt och motivera varför den har fått sitt namn. Den andra uppgiften går ut på att välja en dikt ur ett häfte och jämföra din valda dikt med en längre text. 


BEDÖMNING

I provet visar du din kunskap att:

  • Reflektera över dikters innehåll och motivera dina tolkningar och åsikter.

I dikten visar du din kunskap att:

  • Motivera de språkliga knep samt den form du valt till dikten utifrån din tanke med dikten (hur har du byggt upp dikten för att få fram din tanke? Tänk på diktens språkliga knep, versrader, radbyten och strofer)

 

KUNSKAPSKRAV

E

Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om dikter.

Eleven kan skriva dikter med i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. 

 

C

Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om dikter.

Eleven kan skriva dikter med relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. 

 

A

Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om dikter.

Eleven kan skriva dikter med väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Uppgifter

  • Begreppstest torsdag 16/1 2020

  • Inlämning av dikt 20/1 2020

  • Diktanalys 23/1 2020

Matriser

Sv
I diktens värld vt 2019

På väg i utveckling mot lägsta kunskapskrav
E
På väg i utveckling mot högre kunskapskrav
C
På väg i utveckling mot högsta kunskapskrav
A
Tolka och motivera
Du tolkar dikter och motiverar dina åsikter och tankar med enkla och till viss del underbyggda resonemang, d v s du förklarar med ett enkelt samband, ger något exempel från texten samt uttrycker ett konstaterande utan utförlig förklaring.
Du tolkar dikter och motiverar dina åsikter och tankar med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang, d v s du förklarar utförligt där sambanden framgår tydligt och ger exempel.
Du tolkar dikter och motiverar dina åsikter och tankar med välutvecklade och väl underbyggda resonemang, d v s du förklarar utförligt där sambanden innehåller en utvecklad beskrivning och där exemplen förtydligar resonemanget.
Egen diktning
Du använder diktens form och något språkligt knep vid egen diktning. Du motiverar dina åsikter och tankar med enkla och till viss del underbyggda resonemang, d v s du förklarar med ett enkelt samband, ger något exempel från texten samt uttrycker ett konstaterande utan utförlig förklaring.
Du använder diktens form och flera språkliga knep vid egen diktning. Du motiverar dina åsikter och tankar med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang, d v s du förklarar utförligt där sambanden framgår tydligt och ger exempel.
Du använder diktens form och flera språkliga knep vid egen diktning, så att dikten lockar till läsning. Du motiverar dina åsikter och tankar med välutvecklade och väl underbyggda resonemang, d v s du förklarar utförligt där sambanden innehåller en utvecklad beskrivning och där exemplen förtydligar resonemanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: