Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matlagning 1

Skapad 2020-01-09 12:21 i Österänggymnasiet Kristianstad
Gymnasieskola Matlagningskunskap
I kursen Matlagning 1 lär du dig grunderna inom matlagning. Vi ska lära oss arbeta med kniven, vad en chinoise är ... hur maskiner fungerar och hur vi förvarar våra råvaror i kylutrymmen. Vilka hygienregler vi måste följa när vi är i köket? Hur vi gör en majonnäs? Vad är en toppredning? Hur smakar det här och många andra metoder och rätter. Så väl mött i köket med rätt klädsel!!

Innehåll

 RL1A Planering Matlagning 1 - 19/20


Vecka 

Måndag

Onsdag

 

43

     

45

     

48

Lektion 1

Lektion 2

1A

49

Lektion 3

Lektion 4

1A

51

Städning 1B/1A

Mentors aktivitet

 

3

     

4

     

5

Lektion 5

Lektion 6

1A

       

9

APL åter Alla

Lektion 7

1A

10

Lektion 8

Studiedag

1A

11

     

12

Lektion 9

Lektion 10

1A

13

Inför 

Öppet

1A

14

     
       

18

     

20

Slutprov

Slutprov

1A

21

     

22

Sluprov

Slutprov

1A

23

Uppsamling

Uppsamling

 

24

Städning /Betyg

Mentorstid avslutning 1B

 

 

Övrigt material i kursen kommer ligga som uppgifter// Tina 

Lite inspiration! 

Uppgifter

  • Frågor till Kap till kap 4-13

Matriser

Mal
Matlagning 1

Grundläggande matlagning och matlagningsmetoder

Tid. Närvaro fysisk och mentalt, arbeta med tid som en faktor. Mise en place. Förberedelser, arbetsstation och arbetsplats, organisation
F
E
D
C
B
A
Eleven planerar och organiserar med handledare matlagning.
i samråd
efter samråd
efter samråd

Kalla och varma maträtter

Matlagningsgrunder i varma- och kalla köket. Förbereda råvaror, skärteknik, buljonger, fonder, grundsåser, grundläggande tillagningsmetoder.
F
E
D
C
B
A
Eleven tillagar metodiskt, hantverksmässigt med handledare maträtter med kvalitet när det gäller smak och utseende.
i samråd tillfredsställande kvalitet
efter samråd tillfredsställande kvalitet
efter samråd god kvalitet

Kökets redskap, maskiner och annan utrustning. Hur de används och hanteras på ett säkert sätt.

Handlag, knivteknik, maskinkunskap
F
E
D
C
B
A
I arbetet använder eleven vanliga grundläggande metoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften.
med visst handlag
med gott handlag
med mycket gott handlag

Grunderna i identifiering, behandling och hantering av råvaror samt smakmässiga och ekonomiska konsekvenser av hur råvaror behandlas och förvaras.

Råvarukunskap, förvaring och hantering, svinn.
F
E
D
C
B
A
I arbetet redogör eleven för ekonomiska konsekvenser vid val av råvaror samt för deras hantering och förvaring.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat

Hygien och dagliga hygienrutiner, till exempel rengöring av lokaler och utrustning.

Livsmedelslag, rengöring av lokaler och utrustning, personlig hygien.
F
E
D
C
B
A
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
översiktligt
översiktligt
utförligt

Ergonomi i det egna arbetet samt ergonomiska riskfaktorer.

Arbetsskor, arbetsställning, stå, lyfta, bära.
F
E
D
C
B
A
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
översiktligt
översiktligt
utförligt

Arbetsmiljö och säkerhet samt lagar och andra bestämmelser som gäller inom området, till exempel livsmedelslagen.

Arbetsmiljölag, arbetsplatsens bestämmelser
F
E
D
C
B
A
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
översiktligt
översiktligt
utförligt

Grundläggande kommunikation för arbete i kök.

Samarbete, kommunikation, fackuttryck
F
E
D
C
B
A
Eleven samarbetar och kommunicerar med andra.
med viss säkerhet
med viss säkerhet
med säkerhet

Allt innehåll av kursen Matlagning 1

Medveten om den egna förmågan och situationens krav
F
E
D
C
B
A
Ny aspekt
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han den egna förmågan och situationens krav.
med viss säkerhet
med viss säkerhet
med säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: