👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardagsmatematik

Skapad 2020-01-09 12:31 i Garnstugans förskola Fristående förskolor
Förskola
Vi vill skapa ett intresse för matematik. Vi vill få barnen att leka matte, undersöka, fundera och diskutera matematik

Innehåll

 

Mål:

Varje barn ska utveckla sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.

Matematik är så mycket mer än att räkna och mäta/jämföra!  

Arbetssätt

Använda oss av vardagsmatematik  och att leka matematik, i alla former och beta ner vardags matematiken till deras nivå.

Vi ska arbeta med siffrorna 1-10

Baka, sortera, hitta mönster mm 

När vi är i skogen och  klättra på stockar och stenar så lokaliserar vi vart vi är i förhållande till marken. Hur ska jag göra för att ta mig upp på stocken eller över stenen. 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18