Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mikrobiologi

Skapad 2020-01-09 12:49 i Kungsholmens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Biologi
Du ska producera ett bidrag till ett seminarium om mikroorganismer och virus. Bidraget består av dels en text, dels en muntlig presentation. Ni kommer redovisa i grupper om tre.

Uppgifter

  • Mikrobiologi fördjupningsuppgift

Matriser

Bio
Mikrobiologi Bi2 Fördjupningsuppgift

E
C
A
Begrepp, modeller och teorier
Du redogör översiktligt för antingen en mikroorganism eller ett virus systematik, struktur, förekomst och livsvillkor med några vetenskapliga begrepp
Du redogör utförligt för antingen en mikroorganism eller ett virus systematik, struktur, förekomst och livsvillkor med flera vetenskapliga begrepp
Du redogör utförligt och nyanserat för antingen en mikroorganism eller ett virus systematik, struktur, förekomst och livsvillkor med flera vetenskapliga begrepp
Ställer frågor/ analyserarekt
Din text tar upp en enkel fråga. Analysen som behandlar frågan är tillfredsställande.
Din text tar upp en komplex fråga. Analysen som behandlar frågan är tillfredsställande.
Din text tar upp en komplex och nyanserad fråga. Analysen som behandlar frågan visar på kunskap och insikt i problemet
Diskutera biologins betydelse för individ/ samhälle och argumentera kring konsekvenser av ställningstagande
Du diskuterar översiktligt nyttan eller onyttan av en mikroorganism/virus. I diskussionerna för Du fram enkla argument och redogör översiktligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.
Du diskuterar utförligt nyttan eller onyttan av en mikroorganism/virus. I diskussionerna för Du fram välgrundade argument och redogör utförligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.
Du diskuterar utförligt och nyanserat nyttan eller onyttan av en mikroorganism/virus. I diskussionerna för Du fram välgrundade och nyanserade argument och redogör utförligt och nyanserat för konsekvenser av flera tänkbara ställningstagande. Du föreslår också nya frågeställningar att diskutera.
Kommunicerar biologi
Du använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till viss del din kommunikation till syfte och sammanhang
Du använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del din kommunikation till syfte och sammanhang
Du använder med säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del din kommunikation till syfte och sammanhang
Hanterar källor
Dessutom använder Du olika typer av källor och gör enkla bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Dessutom använder Du olika typer av källor och gör välgrundade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Dessutom använder Du olika typer av källor och gör välgrundade och nyanserade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Samlat intryck
En enkel redovisning av en mikroorganisms eller ett virus systematik, struktur, livsvillkor, nytta/onytta med både bild och text. Det finns en enkel fråga formulerad eller ett enkelt problem definierat. En ansats till analys av frågan/ problemet finns.
En tydlig och utförlig redovisning av en mikroorganisms eller ett virus systematik, struktur, livsvillkor, nytta/onytta med både bild och text. Texten visar att du kan med viss säkerhet förklara begrepp, modeller och teorier. Det finns en komplex fråga formulerad eller ett komplext problem definierat. Analysen av frågan/ problemet ger en tydlig bild av konsekvenser av tex olika handlingsalternativ.
En tydlig, utförlig och nyanserad redovisning av en mikroorganisms eller ett virus systematik, struktur, livsvillkor, nytta/onytta med både bild och text. Texten visar att du kan med säkerhet förklara begrepp, modeller och teorier. Det finns en komplex och nyanserad fråga formulerad eller ett komplext och nyanserat problem definierat. Analysen av frågan/ problemet ger med säkerhet en tydlig och nyanserad bild av konsekvenser av tex olika handlingsalternativ.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: