Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Äldres hälsa och livskvalitet, Studieenhet 4

Skapad 2020-01-09 13:19 i Vuxenutbildning KV Karlskoga Vuxenutbildning
Gymnasieskola Gerontologi och geriatrik
Undervisningen ska bidra till att du ska utveckla kunskaper om hur det är åldras i dagens samhälle och vilka attityder som påverkar upplevelsen av åldrandet. Du ska ha kunskaper om frivilligorganisationer och volontärt arbete och hur de arbetar med äldre i vårt samhälle. Då Sverige är ett mångkulturellt land ska du ha kunskaper om vård kring personer från andra religioner/etniciteter/länder. Du ska ha med dig kunskap om hur man kan underlätta inom vård och omsorg för de personerna.

Innehåll

Studieenhet 4
Kulturell mångfald
Frivilligt arbete

Efter denna studieenhet ska du:
- Ha kunskaper om frivilligorganisationers arbete och lagar och andra bestämmelser inom vård och omsorg.

- Förmåga att på ett etiskt, pedagogiskt och empatiskt sätt samarbeta med den äldre och närstående.

 

Genomgång/Föreläsning:


- Powerpoint

- Begreppskunskap

- Skrivuppgift 

 

Kurslitteratur

Äldres hälsa och livskvalité, Margareta Skog och Margareta Grafström. 2013. Sanoma Utbildning

 Valfri referenslitteratur. Skall dock anges vid inlämning av uppgifter

 

Eventuella länkar:

 

 

Uppgifter

  • Skrivuppgift Studieenhet 4

Matriser

Ger
Kulturell mångfald & Frivilligt arbete

Äldres hälsa och livskvalitet, 200 poäng GERÄLD0

Äldres hälsa och livskvalitet, 200 poäng GERÄLD0 Ämne: Gerontologi och Geriatrik Gerontologi är läran om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och om de åldersrelaterade förändringar som sker hos människan från det att hon uppnått mogen ålder till dess att hon dör. Geriatrik definieras som läran om orsaker, symtom, diagnos och behandling av sjukdomar hos äldre. Ämnet gerontologi och geriatrik behandlar vård och omsorg om den äldre individen utifrån en helhetssyn. Kurser i ämnet Äldres hälsa och livskvalitet, 200 poäng Vård och Omsorg vid demenssjukdom, 100 poäng Ämnets syfte: Undervisningen i ämnet gerontologi och geriatrik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om det normala åldrandet samt om äldres hälsa, ohälsa och livskvalitet och om de behov som uppstår i samband med åldrandet. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla färdigheter i att utföra vård- och omsorgshandlingar anpassade till den äldre individens behov för en ökad livskvalitet, samt i att planera och utvärdera egna arbetsinsatser. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur det är att åldras i dagens samhälle och vilka attityder som påverkar upplevelsen av åldrande. Dessutom ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar ett etiskt, pedagogiskt och empatiskt förhållningssätt. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om åldrandet ur ett mångkulturellt perspektiv. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att reflektera över, ta ansvar för och fatta kloka beslut i det vardagliga arbetet med äldre. Undervisningen i ämnet gerontologi och geriatrik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kunskaper om det normala åldrandet hos kvinnor och män och om den åldrande människans behov samt om samhällets attityder till åldrandet
Minnas/Förstå
Tillämpa/Analysera & Värdera
Skapa
Syfte
Förmåga att på ett etiskt, pedagogiskt och empatiskt sätt samarbeta med vårdtagare och närstående.
Eleven beskriver översiktligt faktorer i den äldres vardag som kan bidra till hans eller hennes livskvalitet, värdighet och delaktighet samt ger exempel på åtgärder för ökad livskvalitet.
Eleven beskriver utförligt faktorer i den äldres vardag som kan bidra till hans eller hennes livskvalitet, värdighet och delaktighet samt ger några exempel på åtgärder för ökad livskvalitet.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat faktorer i den äldres vardag som kan bidra till hans eller hennes livskvalitet, värdighet och delaktighet samt ger flera exempel på åtgärder för ökad livskvalitet.
Syfte
Kunskaper om frivilligorganisationers arbete och om lagar och andra bestämmelser inom vård och omsorg.
Eleven beskriver översiktligt frivilligorganisationers arbete och ger exempel på deras betydelse för den som är sjuk samt för närstående
Eleven beskriver utförligt frivilligorganisationers arbete och ger några exempel på deras betydelse för den som är sjuk samt för närstående.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat frivilligorganisationers arbete och ger några exempel på deras betydelse för den som är sjuk samt för närstående.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: