Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NOY Engelska åk 6

Skapad 2020-01-09 13:33 i Norra Ängby skola Stockholm Grundskolor
En beskrivning på hur vi arbetar med engelska i årskurs 6.
Grundskola 6 Engelska
Engelska är det språk som talas och förstås av flest människor i världen. Vi möter engelska överallt i vårt samhälle och ju mindre världen blir med mediernas hjälp desto större blir behovet att kunna kommunicera och förstå varandra på ett globalt plan.

Innehåll

Syfte med undervisningen i engelska:

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Mål ur Lgr 11:

Målet med undervisningen i engelska är bland annat att eleverna ska utveckla sin förmåga att:

Fokus VT20

Förstå tal & skrift 

Redogöra, kommentera & agera 

Välja & använda strategi 

Välja & använda material  

Uttrycka sig skriftligt 

Formulera sig i skrift  

Bearbeta & förbättra

 

Fokus HT19

Uttrycka sig muntligt  

Formulera sig i tal / Strategi för interaktion    

Redogöra, kommentera & agera 

Välja & använda material  

Uttrycka sig skriftligt 

Formulera sig i skrift  

 

Bearbeta & förbättra

Undervisningens innehåll:

Vi kommer bland annat att:

  • Lyssna på talad engelska i olika övningar, instruktioner och läst text.
  • Samtala på engelska i olika typer av övningar så som t.ex. dialoger, diskussioner m.m. 
  • Skriva texter på engelska. 
  • Prata om och träna på engelsk grammatik.
  • Läsa och arbeta med olika typer av texter på engelska.

Vi kommer att bedöma:

  • Hur väl du förstår både talad och skriven engelska.
  • Hur säkert och varierat du uttrycker dig i tal och skrift på engelska.
  • Hur väl du tillsammans med andra kan uttrycka dig med ord, fraser och meningar både muntligt och skriftligt.
  • Om du aktivt försöker förbättra dina kunskaper genom att rätta dig själv, förklara och ställa frågor.

Visa lärande:

Lärandet visar du genom att fortlöpande aktivt delta under lektionerna och visa din kunskap på olika sätt både muntligt och skriftligt. Bland annat genom att återberätta, skriva texter, samtala med andra på engelska och visa att du förstått muntliga instruktioner.

Matriser

En
Bedömningsmatris i Engelska år 6

Läsa

E
C
A
Förstå och redogöra
Kan läsa en enkel text och förstå det viktigaste. Kan återberätta innehållet .
Kan läsa en enkel text och förstå det mesta. Kan återberätta innehåll och detaljer.
Kan läsa en enkel text och förstå helheten. Kan sammanfatta innehållet och detaljerna
Instruktioner
Kan förstå och följa enkla skriftliga instruktioner med hjälp.
Kan förstå och följa enkla skriftliga instruktioner med viss hjälp.
Kan förstå och följa enkla skriftliga instruktioner självständigt.

Lyssna

E
C
A
Förstå och redogöra
Kan lyssna på engelskt tal och förstå det viktigaste. Kan återberätta innehållet
Kan lyssna på engelskt tal och förstå det mesta. Kan återberätta innehåll och detaljer.
Kan lyssna på engelskt tal och förstå helheten. Kan sammanfatta innehållet och detaljerna.
Instruktioner
Kan förstå och följa enkla muntliga instruktioner med hjälp.
Kan förstå och följa enkla muntliga instruktioner med viss hjälp
Kan förstå och följa enkla muntliga instruktioner självständigt.

Skriva

E
C
A
Innehåll
Kan formulera sig enkelt och begripligt och hålla sig till uppgiften.
Kan formulera sig enkelt och tydligt och hålla sig till uppgiften.
Kan formulera sig utvecklat och tydligt och hålla sig till uppgiften. Kan anpassa till mottagare och situation.
Struktur
Texten har viss struktur, följer exempelvis skrivregler
Texten har relativ god struktur, följer exempelvis skrivregler och har sammanhang.
Texten har god struktur, följer exempelvis skrivregler och har sammanhang .
Grammatik
Texten följer till viss del de grammatiska reglerna.
Texten följer relativt väl de grammatiska reglerna.
Texten följer väl de grammatiska reglerna.
Ordförråd & utryck
Använder ett enkelt ordförråd Använder en del fraser och meningar inom ramen för ämnet .
Använder ett relativt varierat ordförråd Använder fraser och meningar inom ramen för ämnet.
Använder ett varierat ordförråd Använder avancerade fraser och meningar inom ramen för ämnet.

Tala & Samtala

E
C
A
Innehåll
Kan formulera sig enkelt och begripligt och hålla sig till uppgiften.
Kan formulera sig enkelt och relativt tydligt och hålla sig till uppgiften.
Kan formulera mig enkelt och relativt tydligt och hålla mig till uppgiften. Kan anpassa till mottagare och situation.
Ordförråd & uttryck
Använder ett enkelt ordförråd och kan använda en del fraser och meningar inom ramen för ämnet .
Använder ett relativt varierat ordförråd och kan använda fraser och meningar inom ramen för ämnet.
Använder ett varierat ordförråd och kan använda fraser och meningar inom ramen för ämnet.
Uttal & intonation
Har ett uttal som är begripligt och till viss del korrekt.
Har ett uttal som är relativt tydligt och korrekt.
Har ett uttal som är tydligt och huvudsakligen korrekt.
Flyt
Uttrycker sig med visst flyt
Uttrycker sig med relativt gott flyt.
Uttrycker sig med gott flyt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: