Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällets pengar

Skapad 2020-01-09 13:45 i Landvetterskolan Härryda
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Hur viktigt är det med pengar? Skapar pengar makt? Räcker pengarna till alla? Varför kan man inte bara trycka upp nya pengar när det är "dåliga tider"? Nyfiken? Häng med!

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer.

Förmågor

Genom undervisningen ska du få möjlighet att utveckla:

  • hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar
  • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller
  • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv

Centralt innehåll

  • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetshetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer ochvad som finansieras genom gemensamma medel
  • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker och förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper
  • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet

Bedömning

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt:

  • du kan undersöka hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar
  • du kan använda de samhällsvetenskapliga begreppen inom samhällsekonomin
  • du kan underbygga dina resonemang om olika ekonomiska frågor i samhället
  • du kan värdera och uttrycka olika ståndpunkter i olika ekonomiska frågor med underbyggda resonemang och kan växla mellan olika perspektiv

Undervisning/Visa Lärande

Se classroom för mera information. Är du vårdnadshavare som läser detta så be ditt barn visa samhällskunskaps-rummet och vad det innehåller. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: