Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den magiska kulan

Skapad 2020-01-09 13:49 i Ugglums skola Partille
Den magiska kulan
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk
Med hjälp av olika bokstäver kan du bygga både ord och meningar.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med

Vi kommer att arbeta i arbetsboken "Den magiska kulan" samt skriva bokstäver i bokstavshäfte.
Vi kommer i arbetsboken att spåra bokstäver och arbeta med muntliga övningar där vi rimmar, ljudar och letar ord.


 

 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att:

 • arbeta med bokstäver där vi tränar mycket på att forma varje bokstav och tränar på ljudet.
 • arbeta enskilt i arbetsboken "Den magiska kulan".
 • diskutera ord, meningar och andra delar av språkets uppbyggnad i grupp och göra olika praktiska övningar/lekar som tränar oss på detta.
 • träna på att läsa vanligt förekommande ord som ordbilder.
 • träna på att skriva ord.
 • träna på att skriva meningar och fokusera på stor bokstav i början av meningen, mellanrum och skiljetecken.
 • träna på att skriva texter, både skönlitterära och faktatexter.
 • läsa olika böcker under terminen.
 • belysa några författare och illustratörer.
 • jobba med läsförståelsestrategier.
 • lyssna på högläsning av sagor och berättelser i grupp samt samtala och återberätta kring känslor och innehåll i det lästa.

 

Vad ska du lära dig?

Läsa

Du kommer att få lära dig att:

 • känna igen alla bokstavsformer.
 • koppla rätt bokstavsljud (fonem) till rätt bokstavstecken (grafem).
 • höra hur många ljud ett ord består av.
 • identifiera första och sista ljudet i ord.
 • ljuda samman språkljud- syntes.
 • dela upp ord i språkljud -analys.
 • läsa vanligt förekommande ord som ordbilder.
 • läsa enkla nya ord.

Skriva

Du kommer att få lära dig att:

 • skriva alla bokstäver rätt.
 • göra mellanrum mellan ord när du skriver.
 • använda dig av stora och små bokstäver.
 • skriva ljudbaserad skrivning av enstaviga ord.
 • skriva ljudbaserad skrivning av två- och ibland flerstaviga ord.
 • skriva enkla meningar stor bokstav och punkt.
 • skriva enkla frågor med stor bokstav och frågetecken.

 

Hur ska du visa att du lärt dig?

 • Du kommer att bli bedömd utifrån Skolverkets bedömningsstöd i svenska.
 • Du visar vad du lärt dig genom att arbeta i boken samt delta i diskussionerna och grupparbete.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: