👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luffarschack

Skapad 2020-01-09 14:05 i Hörningsnässkolan Huddinge
Grundskola 4 Slöjd
Designa ditt eget personliga luffarschack.

Innehåll

Luffarschack årskurs 4

 

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

 

Eleverna tränar på:             - att mäta och rita med linjal.

- att använda syl.

- att borra i pelarborr.

- att göra ett limmat spikförband.

 

 

Uppgiften inleds med att eleverna i en skiss ritar ut hålens placering först på ett papper och sedan på en platta av spånskiva.

Vi använder oss av diagonaler för att hitta mitten av plattan och mäter utifrån mitten hålet resten av hålens placering.

Vi pratar om materialet spånskiva , om dess egenskaper och tillverkning.

Eleverna får genomgång av pelarborr, hur den fungerar, hur man använder den på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleverna får ta körkort på pelarborren.

Luffarschackets platta kläs med lister runt om, eleverna får räkna ut hur långa listerna behöver vara.

 

Slöjdens arbetsprocesser

Eleverna ställs inför olika val i sitt arbete och får göra överväganden i sitt framställande av luffarschacket. I sin värdering av arbetet som görs i slöjdboken förklarar eleverna hur de olika valen i arbetet har påverkat har påverkat slutresultatet.

 

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

Eleverna prövar på hur olika kombinationer av färg och form påverkar slöjdföremålets utseende (estetiska uttryck)(hur är det att måla på spånskiva jämfört med listerna som är i trä)

 

Slöjden i samhället

 

 

I uppgiften arbetar vi med förmågorna:

·         att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

·          att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

·         att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

·         att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Lycka till.

Susan//Sussie

Matriser

Sl
Slöjdmatris år 3-6

Slöjdmatris år 3-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formge och framställa
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Handverktyg, maskiner
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Utveckla idéer
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Få arbetet att leda framåt
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Utvärdering
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Slöjdföremåls uttryck
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.